Effektiv samverkan och diarieföring med Teams för W3D3/Platina | Nexer
Skip to content

Effektiv samverkan och diarieföring

med Teams för W3D3/Platina

Med Teams för W3D3/Platina kan handläggare och chefer samverka kring ärenden och arbetsdokument i Microsoft Teams och på ett enkelt sätt diarieföra dokument så snart de är färdigställda.

Under det här webinaret, i samarbete med Formpipe, visar vi hur du med hjälp av Teams för W3D3/Platina kan skapa ett fullständigt diarium med ordning och reda där alla berörda vet var och hur de hittar olika dokument. Frigör tid för registratorer och förbättra relationer mellan registratorer och handläggare. Dessa får dessutom arbeta i gränssnitt med fokus på deras arbetsuppgifter, vilket gör det ”lätt att göra rätt”.

Ur webinarprogrammet:
• Trender kring Teams och Employee Experience (Theodora Malmström, Microsoft)
• Användarfall i Teams (Henrik Steensland, Formpipe)
• Erbjudandet kring Teams för W3D3/Platina, samt förberedande workshop (Patrik Wennberg och Thomas Gustavsson, Nexer)

När: 22 oktober, 11.30–12.30
Var: Online. Vi skickar en länk innan webinaret

EFFEKTIV SAMVERKAN OCH DIARIEFÖRING MED TEAMS FÖR W3D3/PLATINA

Inspelad version av webinaret

Medverkande

Theodora Malmström

Theodora är produktmarknadschef för Teams på Microsoft. Hon brinner för teknik, digitalisering och det värde slutanvändarna får om de använder de digitala verktygen på rätt sätt.

Henrik Steensland

Henrik är produktledare på Formpipe. Hans passion är diarieföring och att lagar och regler följs och att arbetsprocesser effektiviseras inom den offentliga sektorn. Henrik är diarieföringens Steve Jobs. Han har varit med och tagit fram Teams för ärendehanteringssystemen Platina och W3D3 med målet att optimera den digitala handläggningen.

Patrik Wennberg

Patrik är Microsoft 365-specialist på Nexer. Han har mer än 25 års erfarenhet inom IT och har varit med om många fokusskiften. Under merparten av det senaste decenniet har han främst fokuserat på Microsoft 365-plattformen ur både ett tekniskt och strategiskt perspektiv. Utöver det är Patrik även rådgivande åt flera organisationer när det gäller molnstrategier.

Thomas Gustavsson

Med sina 30 år i tech-branschen har Thomas en lång erfarenhet av att utveckla och digitalisera offentlig sektor med hjälp av kraftfulla IT-system och effektiva arbetsprocesser. Thomas arbetar på Nexer.

Andreas Hjalmarsson

Andreas arbetar med affärsutveckling och försäljning inom Nexers affärsområde Information Management. Han har arbetat med digitalisering av offentlig sektor sedan 2009.