Skip to content

IOT & CLOUD​

skräddarsydda och skalbara iot-lösningar

MAXIMERA DITT FÖRETAGS POTENTIAL MED NEXER INSIGHTS IOT-LÖSNINGAR SOM BYGGER PÅ DEN SENASTE TEKNIKEN OCH EN SKALBAR MOLNPLATTFORM.

Våra anpassningsbara IoT-lösningar optimerar din verksamhet, ökar din effektivitet och öppnar upp för nya tillväxtmöjligheter. Med fokus på framtida tillväxt och bättre säkerhet anpassar sig våra plattformar sömlöst efter dina behov.

FÖRDELARNA:

– Skräddarsydda lösningar för bättre resultat, effektivitet och kostnadsminskningar.

– Skalbara IoT-plattformar för sömlös tillväxt och anpassningsförmåga.

– Djupare insikter om er verksamhet som möjliggör datadrivna beslut och ökad produktivitet.

Upptäck fördelarna med skräddarsydda IoT-lösningar med Nexer Insight.

molnutveckling

MAXIMERA ER TILLVÄXT OCH FÅ KONKURRENSFÖRDELAR MED NEXER INSIGHTS SKRÄDDARSYDDA MOLNLÖSNINGAR. MINSKA KOSTNADERNA, ÖKA SKALBARHETEN OCH FÅ EN SNABBARE TIME-TO-MARKET.

Med vår expertis inom molnutveckling kan vi effektivt anpassa lösningar till förändrade krav samtidigt som vi säkerställer säkerheten.

FÖRDELARNA:

– Undvik initiala kostnader med en molnbaserad infrastruktur.

– Anpassa er snabbt till förändrade krav utan begränsningar.

– Ligg steget före konkurrenterna med snabbare time-to-market.

Maximera ditt företags potential med Nexer Insights expertis inom molnutveckling.

iot edge

FATTA SNABBARE BESLUT OCH UPPNÅ MINSKAD LATENCY OCH FÖRBÄTTRAD SÄKERHET GENOM NEXER INSIGHTS IOT EDGE COMPUTING-LÖSNINGAR.

Vår kundfokuserade innovation kan hantera unika affärsutmaningar genom kombinationen av IoT edge computing, låg latens och edge-säkerhet som bearbetar datan närmare källan.

FÖRDELARNA:

– Svar i realtid och möjlighet att fatta välgrundade beslut med minskad latens och lokal datahantering.

– Förbättrad säkerhet med minimerade risker för dataintrång och efterlevnad av regelverk för känsliga data.

– Skalbar IoT-distribution minskar dataöverföringen till molnet, belastningen på nätverksbandbredden och sänker infrastrukturkostnaderna.

Få fördelarna med realtidsrespons, förbättrad säkerhet och kostnadseffektiv skalbarhet med Nexer Insights IoT edge computing-lösningar.

våra tjänster inom iot & cloud

På Nexer Insight erbjuder vi olika typer av tjänster som hjälper ditt företag att maximera potentialen i IoT- och molnteknik. Genom allt från förstudier till sömlösa projektimplementeringar så erbjuder vi skräddarsydda lösningar som hjälper er att använda kraften i IoT och molntjänster. Oavsett om du behöver ett Proof of Concept (PoC), löpande applikationshantering eller vill samarbeta med ett agilt team så har vi expertisen för att driva innovation, effektivitet och tillväxt.

tillbaka till DATA & ANALys