Field Service SV | Nexer
Skip to content

fältservice

framtidens kundservice på fältet

Service- och fältarbetet automatiseras med optimerade och autogenererade arbetsordrar. Allt fler hakar dessutom på möjligheterna med Internet of Things som möjliggör att fel och servicebehov upptäcks innan de ens uppstår. Prediktiv analys är framtiden för kund- och fältservice. Med Dynamics 365 som grund får du redan från början, ett system som stödjer alla relaterade funktioner i organisationen och som är rustat för utbyggnad av framtidens möjligheter med IoT. Dessutom kan du lägga på de funktioner du behöver efter hand.

MED DYNAMICS 365 FöR FIELD SERVICE FÅR DU:

• Autogenerade schemaläggning och arbetsorder
• Optimerad ruttplanering
• Fullt stöd för användning i mobilen
• Färdiga IoT-kopplingar för ökat proaktivt arbetssätt

TYDLIGA NYTTOR FÖR KUND OCH LEVERANTÖR

För företag som går mot ett mer automatiserat fältarbete finns mycket att vinna. Arbetsflöden och rutter blir mer optimerade, vilket gör att mer tid kan läggas på kundservice och merförsäljning – och mindre tid spenderas på transporter eller i vänteläge. I slutändan handlar allt om att se till att rätt kompetens finns på plats i rätt tid. Effektivare för leverantören – och bättre för kunden.

VARFÖR BÖR SERVICE- OCH MARKNADSCHEFER PRATA OM DETTA?

Både service- och marknadschefer vill uppnå samma sak: nöjdare och mer lönsamma kunder. Det som skiljer är att vi möter kunden under olika tidsperioder under kundrelationen. För Sälj och Marknad handlar det om att få bättre koll på kunder och potentiella kunder – och hitta effektiva sätt att analysera data och omvandla till konkreta actions. Service-enheter strävar sedan efter att ge samma kunder allt mer effektiv service.

Varför då inte satsa på ett gemensamt system som stödjer alla funktioner och deras skilda behov? Dynamics 365 är en övergripande lösning där Sales- och Field Service-applikationerna går hand i hand. Läs mer om Dynamics 365 här.

AUTOMATISERA PROCESSER MED IOT I FÄLTSERVICEN

Med IoT i framtidens fältservice, kan fel och servicebehov upptäckas innan de ens uppstår, vilket leder till stora möjligheter till ökad effektivitet och därmed också nöjdare kunder.

Vi på Nexer är experter på fältservice och har lång erfarenhet inom området. Miljön och arbetsflödet som våra experter skapat är båda framtagna för att automatisera processer med just IoT. Lösningen förenklar inte bara moment i fältarbetarnas vardag genom realtidsguidning och virtualisering, utan den gör också att specialister kan befinna sig inne på kontoret istället för att åka ut på fältet.

Är du redo att börja något nytt?
Kontakta oss


contact person