Strategic Advisory | Nexer
Skip to content

strategic advisory

IDÉER FÖR FRAMGÅNG

Ok, så ni har en strategi för företaget. Men vad betyder det för er digitala strategi och färdplan? Digital Advisory överbryggar glappet. Vi tar er företagsstrategi och gör ett praktiskt verktyg av den, genom att bryta ner delarna till ett digitalt omställningsprogram.

DIGITALISERA VÄGEN FRAM

Nexer bygger digitala förmågor åt ambitiösa varumärken. Nödvändiga för att driva affärs- och kundvärde.

Vi gör företag mer kundfokuserade med relevanta produkt- och tjänsteupplevelser. Levererade genom ett digitalt ekosystem som ständigt förändras. Med Nexer står ni aldrig stilla.

vår expertis

MÖJLIGHETER

Vi hittar möjligheterna inom verksamhet, marknad, produkter och tjänster.

INNOVATION

Innovativa lösningar för nya möjligheter.

BESLUTSUNDERLAG

Vi definierar, prioriterar och bygger business cases.

FÅ DET ATT HÄNDA

Vi planerar, implementerar och får saker att hända. Vi tar dig närmare din vision.

GODKÄNNANDE

Vi säkrar mandat och de rätta besluten.

PARTNERSKAP

Val av rätt partners för att få ut mesta möjliga av öppna ekosystem och samarbeten.

utmaningar vi gillar

FRÅN VD

Marknadsinsikter
Formulera KPI:er
Utvärdera digital mognad
Benchmarka
Hitta Blue Oceans
360 färdplan

FRÅN MARKNADS- OCH FÖRSÄLJNINGSANSVARIG

Produkt-till-tjänst
Kundinsikter
Planera marknadsföring och kommunikation
Mappa kontaktpunkter
Tjänstedesign
Automatiserad marknadsföring

FRÅN CDO

Definiera digitala ekosystem
Konceptvalidering
Skala upp
Drift

FRÅN UTVECKLINGSANSVARIG

Data business-modellering
Automatisering
Connected business-modellering

360 Roadmap

En färdplan för att nå dina visioner. Samarbete i stället för silos.

läs mer

digitala ekosystem

Framtidssäkra din digitala arkitektur.

läs mer

SERVICE
DESIGN

Gå från produkt- till tjänsteorienterade affärsmodeller.

läs mer
är du redo att starta något nytt?
Pierre Renhult
Transformation Agent

+46 729 76 96 55
pierre.renhult@nexergroup.com

contact person