Tomorrow Report Cybersäkerhet | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

TOMORROW REPORT

CYBERSÄKERHET

Tomorrow Report – Cybersäkerhet är baserad på data inhämtade av Kantar Sweden AB 2022 och 2024 på uppdrag av Nexer. Rapporten undersöker förändringar i svenska folkets attityder till digitalisering, cybersäkerhet och nationell digital försvarsförmåga. Några av de främsta insikterna är att förtroendet för såväl digitalisering i allmänhet som samhällets förmåga att skydda sig mot cyberattacker har försämrats.

UNIKA INSIKTER 

  • Endast 2 av 10 svenskar litar på att myndigheter och företag kan skydda sig mot cyberattacker.
  • 8 av 10 svenskar är villiga att låna ut privat digital utrustning till försvaret i krigs- eller krissituation.
  • Varför halkar Sverige efter i den internationella rankingen i cybersäkerhet?
  • Digitaliseringens dubbelnatur – potentiell fredsskapare men också möjlig källa till nya spänningar.
  • Konkreta tips på vad individer och samhälle kan göra för att motverka desinformation.

LADDA NER RAPPORTEN!