Tekniska verken tecknar ramavtal med Nexer | Nexer
Skip to content
pressrelease
1 sep 2022

Tekniska verken tecknar ramavtal med Nexer

Tekniska verken i Linköping tecknar ett femårigt ramavtal med Nexer avseende konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och digitalisering.
Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar sina kunders vardag. De erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar.

Det femåriga ramavtal som nu tecknats med Nexer som en av tre leverantörer innefattar uppdrag inom projektledning, förvaltningsledning, tjänstedesign samt kvalitets-, krav- och testledning.

– Vi är mycket stolta över förtroendet att bli en helt ny ramavtalsleverantör och få möjligheten att leverera kompetens inom management och strategi. På det viset kan vi stötta Tekniska verken i deras verksamhetsutveckling och öka både kundnytta och effektivitet, säger Petra Holmbäck, affärsområdeschef Nexer.

___________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
+46 703 791506
beatrice.silow@nexergroup.com

Petra Holmbäck
Affärsområdeschef region Mid, Nexer
+46 702 659382
petra.holmback@nexergroup.com