Sigma Young Talent och Microsoft AB startar samarbete | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
23 nov 2020

Sigma Young Talent och Microsoft AB startar samarbete för att säkra Sveriges framtidskompetenser

Sigma Young Talent och Microsoft startar en gemensam satsning på utveckling av unga talanger inom framtidens kompetensområden AI och cybersäkerhet.

Sigma Young Talent och Microsoft startar en gemensam satsning på utveckling av unga talanger inom framtidens kompetensområden AI och cybersäkerhet.

Flera rapporter visar på akut kompetensbrist i Sverige, där det enligt branschorganisationen IT&Telekomföretagen beräknas saknas 70 000* IT-kunniga fram till år 2022. I nuläget vittnar flera företag om svårigheter att rekrytera personal till viktiga framtidsområden enligt Näringslivets FoU-barometer. Två av de mest eftersökta framtida kompetenserna finns inom AI och cybersäkerhet. AI och autonoma system förutspås leda till en fjärde industriell revolution. Samtidigt blir cyberattacker allt vanligare och ny statistik från Sigma ITs kommande Tomorrow Report visar att två av tio svenskar blivit utsatta för cyberbrott.

Samarbetar för att säkra Sveriges framtidskompetenser
För att hjälpa svenska företag med kompetensbristen inom digitalisering ingår Sigma Young Talent ett partnerskap med Microsoft Sverige och startar ”Future Skills program”. Ett program kring kompetens-accelerering av unga talanger inom AI och cybersäkerhet, som är några av framtidens viktigaste kompetensområden. Samarbetet med Sigma blir en satsning inom ramen för Microsofts initiativ Skill Up Sweden, med målsättning att höja den digitala kompetensen i Sverige för personer med yrkesroller som behöver stärka sin tekniska kompetens.

– Genom digitalisering stärks individers, företags och samhällets möjligheter att göra Sverige världsledande. Näringslivet måste dock snabbt säkra rätt kompetenser för att kunna mobilisera utvecklingen inom nya områden såsom AI och cybersäkerhet. I en tid där ständigt lärande spelar allt större roll krävs utbildningar som snabbt aktiverar den arbetskraft som kan bygga framtidens digitala lösningar. Det är där Skill Up Sweden och det nya utbildningssamarbetet med Sigma blir viktiga byggstenar, säger Hélène Barnekow, vd Microsoft i Sverige.

Sigma Young Talent är Sigmas bolag inriktat mot unga talanger, där de rekryterar och utvecklar talanger på uppdrag av svenska företag. Efter genomfört program övergår talangerna till uppdragsgivarens verksamhet för fortsatt utveckling. Sigma Young Talent har under flera år tagit fram skräddasydda talangprogram för att tillgodose företags kompetensbehov.

– Vi vill ta till vara på den otroliga potential som vi har i Sverige och säkerställa tillgång på framtidens kompetens. Som ett stort bolag i teknikens framkant har vi tillgång till ledande experter och vi vet vilka kompetenser som behövs. Vi kan bistå med den nya kompetensen och på så vis bidra till framgång hos våra kunder och tillsammans säkra att Sverige snabbare tar en framträdande position inom AI och cybersäkerhet, säger Pernilla Johansson, vd på Sigma Young Talent.

Sigma och Microsoft har samarbetat under många år och besitter stor kompetens inom området och har många experter som varje dag arbetar med teknik i absolut framkant, där AI och cybersäkerhet är några av de viktigaste områdena. I det nya accelerationsprogrammet kommer både Microsoft och Sigmas olika specialistenheter inom AI och cybersäkerhet att bidra med experter som delar med sig av sin kunskap och erfarenheter.

– Dagligen får vi förfrågningar och har dialog med kunder kring nya spännande lösningar inom AI och Advanced Analytics, säger David Österlindh, vd på Sigma IoT & AI. David fortsätter:
– Jag vågar säga att vi är ett av Nordens främsta bolag inom tillämpad AI och vi har några av de främsta experterna inom området, men behovet är skriande stort och vi behöver bli många fler som kan arbeta datadrivet med tillämpad AI. Vi har under många år, i nära samarbete med Microsoft drivit på och flyttat fram positionerna inom området. Därför känns det extra glädjande att vi tillsammans kommer dela erfarenheter och kunskap med alla talanger som går programmen. Det är win-win för alla, där våra experter bidrar och delar med sig, talangerna får ta del av den allra senaste kompetensen och vi kan hjälpa kunderna att accelerera med framtidens kompetenser.

För talangerna kombineras accelerationsprogrammet med praktisk erfarenhet i uppdrag hos kundföretaget. På så vis kombineras teori och praktik i bra balans. Talangerna kommer ha tillgång till experter under programtiden som även efter att programmet avslutats finns tillgängliga för att coacha talangerna i vardagen.

Future Skills program kommer vara inriktade mot framtidens kompetensområden såsom AI och cybersäkerhet. Det första programmet startar i början av 2021. Ambitionen är att under 2021 utbilda 100 nya superstjärnor. Fler program kommer startas under året för att täcka in ytterligare kompetensområden. Genom accelerationsprogrammen kan företag i Sverige ligga steget före och säkra morgondagens kompetensbehov.

Om Sigma Young Talent
Sigma Young Talent fokuserar på talanger i början av sin karriär inom IT och R&D, och erbjuder marknaden juniora konsulter, konsultrekrytering och talangprogram. Sigma Young Talent är en del av Sigma Group som består av ledande konsultföretag med målsättningen att göra sina kunder mer konkurrenskraftiga. För att nå dit och hålla det löftet kombinerar Sigma sitt tekniska kunnande, sin spetskompetens och passion för att hela tiden utveckla nya och bättre lösningar. Sigma har 4600 anställda medarbetare i fjorton länder och ägs av Dan Olofsson-familjens holdingbolag Danir AB.

Om Microsoft
Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molnstjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Cloud, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Teams, Skype och sökmotorn Bing. Microsoft grundades år 1975 och den svenska verksamheten startades år 1985. Microsoft Sverige har idag cirka 600 medarbetare och kontor Stockholm, Göteborg och Linköping. Läs mer på www.microsoft.se.

För mer information, kontakta

Microsoft AB
rebecka.andreasson@microsoft.com
+46 (0)8-55 99 00 00

Sigma Young Talent
pernilla.johansson@sigma.se
+ 46 703 99 67 06

Källor:

* IT Telekom Rapport