Radical Retail Report visar vägen för framtidens detaljhandel 2035 | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
1 jun 2023

Radical Retail Report visar vägen för framtidens detaljhandel 2035

Radical Retail Report är en återkommande framtidsrapport producerad av techbolaget Nexer och analysföretaget Kairos Future i samarbete med branschexperter inom detaljhandeln. Rapporten presenterar hur techutvecklingen förväntas förändra detaljhandeln fram till 2035, inklusive aktuella trender samt vilka utmaningar och möjligheter företag står inför. De insikter som lyfts fram är av stor vikt för hur företag ska stå sig i rådande lågkonjunktur samt hur man bör agera i en snabbt föränderlig värld med nya hållbarhetskrav, teknikutveckling och automatisering.

Inflation och ökade räntekostnader ger mindre pengar i plånboken, vilket begränsar människors konsumtionsutrymme. För handeln innebär det minskad omsättning och lägre marginaler, vilket resulterar i stora ekonomiska utmaningar som tvingar bolag till konkurs. International Monetary Fund (IMF) förutspår att en tredjedel av de globala ekonomierna kommer att befinna sig i lågkonjunktur under 2023. Samtidigt fortsätter den tekniska utvecklingen i rasande fart och medför stora förändringar inom detaljhandeln.

“Man kan säga att vi befinner oss mitt i den tredje detaljhandelsrevolutionen som kännetecknas av AI, automatisering och socialt engagemang. Det ekonomiska läget har och kommer att fortsätta skapa utmaningar för detaljhandeln. Att förstå de förändringar som sker inom handeln och snabbt implementera nya teknologier som skapar framgångsrika affärskoncept kommer att bli avgörande för företags lönsamhet och överlevnad”, säger Caroline Thorén, Industry Partner – Retail & COO Nexer Maverick.

Tre stora förändringar som kommer prägla detaljhandeln framåt:

1. Högre krav på regenerativ och hållbar detaljhandel
Yttre påtryckningar från lagstiftare, investerare, konsumenter och medarbetare ställer allt högre krav på regenerativa metoder. Att integrera försäljning av begagnade produkter i sin traditionella verksamhet blir en stor möjlighet för varumärkens hållbarhetsstrategi i syfte att säkerställa återanvändning och minska svinn. Second hand-försäljningen växer sig därför bara större och större. Det blir även högre krav på att företag hämtar hem verksamheten för att bygga mer motståndskraft i sina ekosystem genom att decentralisera värdeflöden och bygga mer lokalt förankrade lösningar.

2. Konsumenten är den nya marknadsplatsen
Den digitala världen innebär att människor kan interagera med varandra på helt nya sätt. Web3 som är uppbyggt på blockkedjebaserad teknik förändrar förutsättningarna för digital verksamhet genom att decentralisera ägandet av data. För detaljhandlare innebär det att konsumenter inte längre fungerar som en passiv publik utan istället som medproducenter med ett starkt inflytande. Konsumentens funktion går därför från att befinna sig på marknadsplatsen till att vara marknadsplatsen. Eftersom konsumtion är direkt förenat med social identitet behöver varumärken skapa nischade erbjudanden och unika upplevelser för att engagera målgrupper och bygga en kultur kring varumärket. Genom en stark kultur kan sociala grupper uppstå som driver på intresset för varumärket, vilket möjliggör för varumärken att ta sig in i annars oåtkomliga sammanhang, såsom slutna grupper på sociala medier. Digitala produkter, som NFT (non-fungible tokens), växer sig även större och fungerar identitetsstärkande för konsumenter.

3. AI som din högra hand
Det kanske mest revolutionerande är hur utvecklingen av generativ AI förändrar spelplanen på ett sätt som vi ännu inte kan föreställa oss. Utvecklingen går fort, vilket kräver att detaljhandlare noggrant behöver följa utvecklingen och navigera i kommande förändringar. Generativ AI medför ett paradigmskifte för kunskap och kreativt arbete. Genom nya AI-verktyg kan vem som helst vara innehållsskapare på internet, oavsett om det handlar om text, bilder, röst, programkod eller video. För detaljhandlare innebär det en möjlighet att exempelvis utveckla fullständig personifiering av shoppingupplevelser och automatiserad kundservice. AI spelar även en viktig roll för att förutse efterfrågan och skapa en resurseffektiv verksamhet. Implementation av AI-lösningar kommer därför vara avgörande för att detaljhandlare ska lyckas skapa effektiva, konkurrenskraftiga och hållbara processer.

Vill du veta mer om nya skiften, teknologier och trender som kommer att prägla detaljhandeln fram till 2035? Läs mer här: Radical Report Trendwatch

Om Radical Retail
Radical Retail är en rapportserie som följer utvecklingen inom detaljhandeln med fokus på teknologi. Rapporten är framtagen av Nexer med hjälp av Kairos Future och branschexperter, med syfte att lyfta de viktigaste trenderna inom detaljhandeln och hur dessa påverkar framtiden. Rapportserien är tänkt att fungera som en praktisk guide för aktörer inom detaljhandeln och därmed skapa bättre förutsättningar för dem att navigera i en föränderlig omvärld.

Radical Retail – Trendwatch 2023 är en uppdatering av de fem skiftena som beskrivs i 2022 års rapport. Den uppdaterade rapporten är baserad på Kairos Futures internationella Trend Databas och NRF BIG SHOW i New York 2023, samt intervjuer och Future Deep Talks med Retail Advisory board, en expertgrupp bestående av representanter från industrin, akademin och andra branschexperter.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Katarina Cenner, Commercial Marketing Manager, Nexer Group
Katarina.cenner@nexergroup.com
+46 73 9440103

Felicia Röding, presskontakt Hipe Agency
felicia.roding@hipeagency.se
+46 76 189 03 32