Nexer värvar bilindustriveteranen Mats Moberg | Nexer
Skip to content
pressrelease
4 apr 2023

Nexer värvar bilindustriveteranen Mats Moberg som strategisk rådgivare.

Mats Moberg, med ett 34-årigt förflutet inom Volvokoncernen, blir strategisk rådgivare till Nexers automotive- och mobilitets-vertikal. Mats kommer senast från en tjänst som Senior Vice President för R&D på Volvo Cars.

I takt med ett allt större samhällsfokus på hållbarhet behöver traditionella industriföretag i alla branscher ställa om. Fordonsindustrin är inget undantag då den står för en femtedel av Europas CO2-utsläpp och 33 procent av energianvändningen, enligt europeanfiles.eu. Och med tanke på att EU:s mål är klimatneutralitet år 2050 behöver förändringen gå snabbt.

“Omställningen som nu sker inom fordonsindustrin handlar till stor del om elektrifiering och digitalisering. Och just inom digitalisering anser jag att Nexer är det snabbast växande tech-bolaget och en av de absolut starkaste spelarna”, säger Mats Moberg.

C/I (Continous Integration) och C/D (Continous Development) står högt på dagordningen inom industrin. Kontinuerlig utveckling av mjukvara och algoritmer i hårdvara, liksom AI och maskininlärning, möjliggör utveckling av nya mjukvarubaserade produkter och tjänster.

Vi ser också strukturella omställningar och transformationer i allt större utsträckning. Det övergripande syftet är att nå målen i Europakommissionens initiativ “Safe, Connected and Clean Mobility.”

”För att kunna bidra till omställningen behöver vi inom tech-industrin förstå systemen och veta vilka hinder som måste övervinnas. Därför knyter vi till oss kompetens, erfarenhet och insikter när det gäller den avancerade tekniken och mjukvaruutvecklingen inom fordonsindustrin. Vi behöver basera vår rådgivning och våra tjänster på en djup förståelse för hur stora tillverkande företag fungerar. Vi måste dessutom bli utmanade och inte minst transformera oss själva i symbios med industrin”, säger Pierre Renhult, Strategic Advisor, Digital transformation, Nexer.

För mer information

Pierre Renhult, Strategic Advisor, Digital transformation, Nexer
pierre.renhult@nexergroup.com

+46 729 769 655

Beatrice Silow, Head of Communication & Culture, Nexer
beatrice.silow@nexergroup.com

+46 703 791 506