Nexer tilldelas ramavtal med Stockholms stad | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
19 jun 2023

Nexer tilldelas ramavtal med Stockholms stad

Nexer tilldelas ramavtal med Stockholms stad

Nexer har som en av fem leverantörer tilldelats ramavtal i Stockholms stads upphandling inom IT- och digitalisering. Avtalsområdet avser utveckling och livscykelhantering av system och plattformar.

Syftet med upphandlingen är att förse Stockholms stads förvaltningar och bolag med konsulttjänster inom IT- och digitaliseringsområdet för att kunna planera och genomföra de utvecklingsinsatser som krävs för att verkställa fastställda planer i stadens verksamheter.

Utveckling och livscykelhantering av system och plattformar avser uppdrag inom arkitektur, systemutveckling, systemintegration och förvaltning av system. Systemutveckling omfattar utveckling av exempelvis verksamhetsoberoende plattformar, verksamhetssystem, appar och e-tjänster. Om uppdrag utförs som ett åtagande ingår även projektledning inom avtalsområdet. Vidare ingår även förvaltningsledning och testledning.

I livscykelhantering ingår innovation, införande, vidareutveckling, vidmakthållande och avveckling av system. Området omfattar förvaltningsledning, hela åtaganden inom livscykelhantering och resursförstärkning.

Avtalet börjar att gälla från 18 juni 2023 med en avtalsperiod på fyra år och omfattar såväl resurskonsulter som projekt och åtaganden med en takvolym på 163,8 MSEK.

Utöver samtliga Stockholms stads 13 stadsdelsnämnder och 17 facknämnder omfattas även följande bolag och stiftelser:

AB Familjebostäder
AB Stockholmshem
AB Svenska Bostäder
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Invest Stockholm Business Region AB
Kulturhuset Stadsteatern AB
Micasa Fastigheter i Stockholm A
S:t Erik Markutveckling AB
Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB
Stiftelsen SHIS Bostäder
Stockholm Business Region AB
Stockholms Hamn AB
Stockholms Stads Parkerings AB
Visit Stockholm AB

”Vi är mycket glada över detta avtal och stolta över förtroendet från Stockholms stad.
Nexers spetskompetens inom digital omställning och vår bredd inom de tjänster och roller som avtalet omfattar är en perfekt match. Vi ser fram emot att bidra med innovation, utveckling och förvaltning till alla verksamheter inom Stockholms stad,”
säger Susanne Paulsson, ansvarig för offentlig sektor på Nexer.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Paulsson, Affärsområdesansvarig offentlig sektor, Nexer Group
tel: +46 703 886556
mail: susanne.paulsson@nexergroup.com

Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
tel: +46 703 791506
mail: beatrice.silow@nexergroup.com