Nexer tecknar ramavtal med Göteborgs Universitet och Chalmers | Nexer
Skip to content
pressrelease
13 mar 2023

Nexer tecknar trefaldigt ramavtal med Göteborgs Universitet och Chalmers

I Göteborgs Universitets upphandling av IT-konsulttjänster blev Nexer som enda leverantör tilldelad avtal inom samtliga ansökta områden; Projektledning IT-projekt, Support samt Systemutveckling och systemförvaltning.

Avtalet börjar att gälla från mars 2023 med en avtalsperiod på fyra år och omfattar såväl resurskonsulter som projekt och åtaganden med en takvolym på 348 MSEK.
Förutom Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola har även nedan myndigheter rätt att avropa på ramavtalet:

 • Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
 • Stiftelsen Chalmers Innovation
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Skövde
 • Högskolan Väst
 • Högskolan Halmstad
 • Jönköping University
 • Högskoleservice i Jönköping AB
 • Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB
 • Tekniska Högskolan i Jönköping AB
 • Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB
 • Hälsohögskolan i Jönköping AB
 • Jönköping University Enterprise AB

”Vi är väldigt glada och stolta över denna tilldelning. Det är alltid viktigt att vinna ramavtal och vid denna upphandling är vi extra stolta över att vi är den enda leverantören som fått förtroendet att leverera i alla de tre upphandlade kategorierna.
Vi har arbetat tillsammans med Göteborgs Universitet och Chalmers under lång tid och uppskattar samarbetet då det är spännande och utvecklande uppdrag. Nu ser vi fram emot att fortsätta samarbetet och vi ska göra vårt yttersta för att säkra de kompetenser som krävs för verksamheternas utveckling”, säger Jenny Sander, VD för Nexer Infrastructure.

”Underbart med förnyat förtroende och ännu ett viktigt ramavtal för Nexer” säger Susanne Paulsson, ansvarig för offentlig sektor på Nexer.
Susanne fortsätter ”Vi ser fram mot att arbeta tillsammans med alla avropande universitet och högskolor och stödja arbetet med digital omställning”.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Paulsson
Affärsområdesansvarig offentlig sektor, Nexer Group
+46 703 886556
susanne.paulsson@nexergroup.com

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
+46 703 791506
beatrice.silow@nexergroup.com