Nexer tecknar strategiskt ramavtal med Region Jönköpings län | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
4 jul 2024

Nexer tecknar strategiskt ramavtal med Region Jönköpings län

Nexer har tilldelats ett betydande ramavtal med Region Jönköpings län. Ramavtalet, med start den 20 september 2024, har en initial löptid på två år med option på förlängning. Detta markerar ett viktigt steg i Nexers fortsatta arbete att erbjuda högkvalitativa IT-lösningar och tjänster till offentliga organisationer.

Nexer tilldelades ramavtal inom upphandlingens samtliga fyra anbudsområden:

Ramavtalet har en takvolym på 244 MSEK under 4 år och innebär att Nexer kommer att leverera avancerade IT-lösningar som syftar till att öka effektiviteten och kvaliteten inom Region Jönköpings läns verksamheter. Regionen har många olika verksamheter inom de två huvuduppdragen folkhälsa och regional utveckling, inklusive att ansvara för en jämlik vård, ett rikt kulturutbud och en fungerande kollektivtrafik.

“Detta ramavtal är ett bevis på vårt engagemang och vår kompetens inom IT-sektorn. Vi ser fram emot att stödja Region Jönköpings län i deras digitala resa och bidra till deras vision om en effektiv och modern offentlig verksamhet,” säger Petra Holmbäck, Business Area Manager för Region Mid på Nexer.

Om Nexer:
Nexer Group är ett internationellt techbolag med rötter i svensk entreprenörsanda och innovationskraft. Nexer har 2500 experter i 15 länder och är en del av Danir-gruppen, ett svenskt privatägt företag med 11 200 medarbetare i 26 länder. Nexer arbetar idag med några av världens största och mest krävande bolag där man tillför expertis inom digital transformation, IT, tech och R&D.

För mer information, vänligen kontakta:
Petra Holmbäck, Business Area Manager, Region Mid, Nexer Group
+46 70 265 93 82

petra.holmback@nexergroup.com

Lisa Sendrén, Project Manager Corporate Marketing, Nexer Group
+46 76 112 88 58
lisa.sendren@nexergroup.com