Nexer tecknar femfaldigt ramavtal med Göteborgs Stad | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
5 okt 2022

Nexer tecknar femfaldigt ramavtal med Göteborgs Stad

I Göteborgs Stads upphandling av konsulttjänster inom IT blev Nexer Group tilldelade avtal inom samtliga ansökta områden.

De områden där Nexerbolag lämnat anbud och fått tilldelning är:

Nexer AB
•Ledning och styrning / Verksamhetsutveckling och strategi
•Systemutveckling och systemförvaltning
•Webbutveckling

Nexer Infrastructure
•Tekniskt stöd – Servicedesk
•Test och testledning

Avtalet börjar att gälla från 1 december 2022 med en avtalsperiod på fyra år och omfattar såväl resurskonsulter som projekt och åtaganden.

”Vi är fantastiskt glada och stolta över förtroendet och ser fram emot att erbjuda Göteborgs Stad och alla avropsberättigade vår breda och djupa kompetens inom IT och digitalisering” säger Susanne Paulsson, ansvarig för offentlig sektor på Nexer.

Susanne fortsätter ”Från Nexers huvudkontor i Göteborg kan vi arbeta nära verksamheterna med allt från strategisk rådgivning till teknisk kompetens för att stödja arbetet med digitalisering, innovation och verksamhetsutveckling. Vi ser fram mot att arbeta tillsammans med att ta fram lösningar på de utmaningar och möjligheter som vi står inför och skapa samhällsnytta.”

Förutom Göteborgs Stad med förvaltningar och bolag har även nedan myndigheter rätt att avropa på ramavtalet:
•Göteborgsregionens Kommunalförbund och ISGR AB
•Räddningstjänsten Storgöteborg
•Gryning Vård AB
•Stiftelsen Göteborgs sjukhem inklusive ingående stiftelser och bolag
•Härryda kommun
•Kungälvs kommun
•Lerums kommun och Lerum Energi
•Lilla Edets kommun
•Mölndals Stad
•Orust kommun
•Stenungsunds kommun
•Tjörns kommun
•Öckerö kommun inklusive bolag, Öckerö Fastighets AB, Öckerö Rederi AB

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Paulsson
Affärsområdesansvarig offentlig sektor, Nexer Group
+46 703 886556
susanne.paulsson@nexergroup.com

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
+46 703 791506
beatrice.silow@nexergroup.com