Nexer och NTT Security i nytt samarbete | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
11 jan 2024

Nexer och NTT Security i samarbete om datadriven riskanalys inom cybersäkerhet

Cybersäkerhetsföretagen Nexer Cybersecurity och NTT Security ingår ett strategiskt partnerskap för att erbjuda datadriven riskanalys av cybersäkerhet. Analysen baseras på aktuella data från NTT Securitys cybersäkerhetscenter (SOC) och Nexer Cybersecuritys modelleringar för kvantitativ riskanalys. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans tar ett helhetsgrepp om verksamheters cybersäkerhet – från riskanalys till implementerad lösning för att upptäcka och stoppa cyberattacker löpande.

Kraven och förmågan att balansera investeringar och säkerhetsnivå ökar på grund av externa hot, nya krav, ekonomisk nedgång och behovet av en mer dynamisk verksamhet. För att navigera i denna kontext måste företag och organisationer dagligen identifiera risker och implementera cybersäkerhetsstrategier baserade på senaste tekniken, mätbarhet och data. Samtidigt behöver företag och organisationer snabbt kunna svara på cyberhot och uppfylla nya regulatoriska krav, såsom EU:s lagstiftning om cybersäkerhet, NIS2 och Dora.

På NTT Securitys säkerhetscenter (SOC) i Göteborg upptäcker och hanteras 10 000 potentiella och verkliga attacker varje dag. Detta samtidigt som att 40 procent av all internettrafik passerar NTT Securitys kablar och system, vilket gör att datamängden och därmed kunskapen om cyberattacker är stor.

Nexer Cybersecurity är ett specialistbolag inom Nexer Group som driver förändring inom cybersäkerhet, identifierar risker och implementerar nya arbetssätt för att säkerställa organisationers säkerhet över tid. Den dynamiska affärsmodellen som erbjuds möjliggör att företag, myndigheter och organisationer kan anpassa sig beroende på hur verksamheten utvecklas i framtiden. Nexer Cybersecurity skapar förutsättningar för verksamheter att uppnå en affärsmässig cybersäkerhet som på ett enkelt sätt får samtliga delar av en verksamhet att förstå och agera utifrån sitt specifika ansvar. Detta skapar en samsyn om säkerhetsnivån och säkerställer att korrekta beslut fattas när det gäller investeringar inom teknik, personal och processer för att uppnå och bibehålla given säkerhetsnivå över tid.

Om NTT Security
NTT Security tillhandahåller proaktivt cyberförsvar och tjänster för att skydda våra kunder och samhället. I mer än 20 år har vårt företag hjälpt kunder att skydda sina digitala verksamheter genom att förutse, upptäcka och reagera på cyberhot, samtidigt som vi stöder affärsinnovation och hanterar risker. Våra SOC, FoU-center och säkerhetsexperter levererar information om cyberhot och hanterar hundratusentals säkerhetsincidenter varje år. Tillsammans säkrar vi den uppkopplade framtiden.

Om Nexer
Nexer Group is an international tech company with roots in Swedish entrepreneurial spirit and innovation. Nexer has 2800 experts in 15 countries and is part of the Danir Group, a privately held Swedish company. Nexer works with some of the world’s largest and most demanding companies, bringing expertise in digital transformation, IT, tech and R&D.

Mer information:
Jesper Svegby, vd Nexer Cybersecurity
Jesper.svegby@nexergroup.com

Beatrice Silow, Head of Communications & Culture, Nexer Group
Beatrice.silow@nexergroup.com
0703-7916506