Nexer ny partner med Boomi | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
20 apr 2023

Nexer ny partner med Boomi

Nexer och Boomi ingår partnerskap för att förbättra automatisering av affärsprocesser för de kunder som använder Boomis integrationsplattform som en servicelösning.

Boomi är den första integrationslösningen som byggts i molnet för att fullt ut nyttja molnets möjligheter. Organisationer – från små företag till stora globala bolag – förlitar sig på Boomi för att snabbt koppla ihop alla kombinationer av moln- och lokala applikationer.

Boomi är specialiserat på att tillhandahålla en molnbaserad integrationsplattform och är en form av systemintegration som levereras som en molntjänst som tar upp användningsområden för data-, process-, tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och applikationsintegration.

Som en del av partnerskapet kommer Nexer och Boomi att arbeta tillsammans för att ge bättre service till sina kunder genom smarta, innovativa integrationslösningar.

“Med samarbetet kommer vi kunna erbjuda förkortade implementeringstider och betydande kostnadsbesparingar jämfört med traditionella integrations-, MDM- och API-hanteringslösningar”, säger Maral Alaghi, Business Unit Manager på Nexer West Tech.

För mer information, vänligen kontakta:
Maral Alaghi, Business unit Manager, Nexer West Tech
maral.alaghi@nexergroup.com

Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
beatrice.silow@nexergroup.com