Nexer lanserar Asset Management 360 Cloud Suite | Nexer
Skip to content
pressrelease
16 dec 2021

Nexer lanserar Asset Management 360 Cloud Suite

Nexer lanserar integrerad lösning för drift och prediktivt underhåll.

Idag lanserar Nexer Asset Management 360 Cloud Suite (AM360), den första integrerade plattformen för drift och underhåll av fysiska tillgångar, baserad på IBM Maximo Application Suite i molnet. Genom att ge insikter i realtid om verksamhetens status stödjer den drift och prediktivt underhåll av fysiska tillgångar under hela deras livscykel.

Företag står inför många utmaningar i att förbättra produktiviteten relaterade till fysiska tillgångar – till exempel att hålla nere mängden kostsamma omarbetningar och oväntade produktionsstopp. Här hoppas Nexer att AM360, baserad på IBM:s Maximo Application Suite, en SaaS-molnlösning, ska komma väl till pass, eftersom den kan hjälpa användaren i ”Pursuit of Zero D” – det vill säga ”Pursuit of Zero Defects” (jakten på noll defekter) och ”Zero Downtime” (noll driftstopp).

AM360 kan också hjälpa företag att strukturera dokumentation och information om företagets tillgångar och göra det lättillgängligt. Att hitta information bara något snabbare kan ge ett företag avsevärda besparingar i form av tid och pengar. AM360 inkluderar Ides Master concept, den ledande informationshanteringslösningen för drift och underhåll av fysiska tillgångar och kan förbättra kvalitetsinspektionerna med 30 procent.

“Vi är mycket stolta över att lansera den första integrerade lösningen för drift och underhåll av fysiska tillgångar, baserad på IBM Maximo Application Suite och Ides Master concept. AM360 levererar insikter för drift- och underhållspersonal i ett mycket tidigt skede och hjälper företag att gå från korrigerande och förebyggande underhåll till prediktivt och föreskrivande”, säger Monica Gustafsson, Director Asset Management BA, Nordic Region.

Dessutom kan AM360 hjälpa företag att hantera andra betydande utmaningar inom drift och underhåll, som att utföra underhåll på maskiner innan något går fel – det vill säga prediktivt underhåll. För att stödja detta omfattar AM360 de senaste IoT- och AI-teknikerna och använder all tillgängliga data, lär sig och övervakar systemens beteende dygnet runt.

För mer information, kontakta:
Monica Gustafsson
Director Asset Management BA, Nordic Region
monica.gustafsson@nexergroup.com
+358 (0) 40 828 5726

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef Nexer Group
beatrice.silow@nexergroup.com

+46 703 79 1506