NEXER I PARTNERSKAP MED STORYALS | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
19 okt 2023

NEXER I PARTNERSKAP MED STORYALS

Nexer Enterprise Applications och affärsområdet Worklife inleder ett strategiskt partnerskap med Storyals, ett företag som hjälper organisationer att bygga digital kompetens samt utbildar medarbetare i effektivt arbete med digitala verktyg. Storyals produkter erbjuder organisationer en skalbar och kostnadseffektiv digital utbildning.

Storyals och Nexer Worklife delar en gemensam vision – att ge organisationer och dess medarbetare möjlighet att nå nya höjder genom digital transformation. Genom partnerskapet får kunderna tillgång till det bästa av två världar: innovativa tekniklösningar som uppfyller deras affärsbehov och löser deras utmaningar, samt engagerande inlärningsupplevelser som hjälper dem att arbeta smartare och använda den fulla potentialen i Microsoft 365.

Partnerskapet medför även att man kan erbjuda M365 Improve, vilket är en modern, högkvalitativ och ständigt uppdaterad digital utbildning i hur man bäst kan arbeta med Microsoft 365.

”Organisationer som vill anamma smartare arbetssätt och dra nytta av de senaste tekniska framgångarna måste prioritera medarbetarupplevelse och digital kompetensutveckling. Detta är nyckeln till att framgångsrikt driva förändring och innovation internt. Partnerskapet gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder ett heltäckande paket av tjänster där Nexers expertis inom IT-rådgivning, utveckling och integration kompletteras med Storyals digitala utbildning i världsklass för Microsoft 365 och moderna arbetsverktyg”, förklarar Ulrika Hedlund, VD på Storyals.

”Med partnerskapet kommer vi att kunna stötta våra kunder i att bli mer lönsamma. Ett bättre samarbete internt i en verksamhet ger produktivitetsfördelar som i förlängningen ger ökad lönsamhet och gladare medarbetare. Storyals och deras erbjudanden kompletterar oss perfekt, eftersom användarutbildningar ger våra erbjudanden kring Teams, Intranät, dokumenthantering och ledningssystem än mer värde”, säger Susanne Erkenmark, Business Unit Manager på Nexer Worklife.

För mer information, vänligen kontakta:
Susanne Erkenmark, Business Unit Manager, Nexer Worklife
susanne.erkenmark@nexergroup.com

Anna Falconer, Marketing Manager, Nexer Enterprise Applications
anna.falconer@nexergroup.com