Nexer bidrar till Stena Ståls tillväxtresa | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
18 jan 2023

Nexer bidrar till Stena Ståls tillväxtresa med effektiv affärsplattform

Nexer levererar, i samband med ERP-implementeringen av Microsoft Dynamics som affärsplattform, en snabbare och effektivare distributionskedja med transparens av information som bidrar till både snabbare och faktabaserade beslut. Detta ger Stena Stål en ökad konkurrenskraft med en framtidssäker systemlösning som gör dem till en bättre leverantör och ger kunderna möjlighet att växa och öka sin lönsamhet.
Stena Stål AB är en rikstäckande stålleverantör med verksamhet i Sverige och Norge med ett brett sortiment av stålprodukter såsom balk, stång, rör, armering, plåt, rostfritt, aluminium och specialstål. Stena Stål är en del av Stena Metallkoncernen med sju verksamhetsområden på mer än 200 platser i nio länder. Genom forskning och utveckling arbetar de för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Stena Metalls nästan 4 000 medarbetare har ett nära samarbete med partners och kunder för att skapa värde ur såväl ett affärsperspektiv som för miljön och samhället i stort.

Målet med projektet, som Stena Stål kallar FLOW, är att bygga enhetliga och effektiva verksamhetsprocesser som möjliggör ett tryggt och attraktivt Stena Stål. Med en ny, modern affärsplattform önskar Stena Stål att standardisera sitt sätt att arbeta, skapa process- och systemförbättringar, stötta fortsatt utveckling samt stödja kunderna med en förbättrad plattform för e-handel och effektivare hantering av t ex frakter i både inköp och leverans.

Ett annat mål är att introducera ett användarvänligt affärssystem som frigör tid för företagets medarbetare som därmed kan fokusera på kärnverksamhet och kunders utveckling.

Nexer Enterprise Applications har fått ansvaret att införa Dynamics-plattformen för hela organisationen med övergripande mål om utveckling, ökad transparens och automatiseringar. Plattformen stöttar alla enheter och möjliggör för alla att arbeta i ett och samma system med många olika uppgifter. Den nya affärsplattformen ger ökad kontroll och användning av data för att kunna utveckla nya kunderbjudanden samt driva affärer.

”I upphandlingen valde vi Nexer för att det var den partner som hade störst erfarenhet av de verksamhetskritiska kriterier vi hade identifierat. Vi upplevde också att vi var prioriterade och att vi hade liknande kultur och värderingar”, säger Viktoria Skantz, Ekonomichef, Stena Stål.

”Företag och organisationer behöver förstå möjligheterna som finns i molnet om man tar kontroll över sin data och använder den för att driva affären. Stena Ståls satsning på Dynamics som affärsplattform är inspirerande och visar att de ligger långt fram i branschen när det kommer till att skapa nya möjligheter i hela organisationen med hjälp av data”, säger Åsa Drape SR GTM Manager Biz Apps Microsoft.

”Vi tycker det är spännande att driva ett så intressant och komplext projekt tillsammans med Stena Stål. Vi är glada för förtroendet och att de ser fördelarna med vår specialistkunskap inom D365 och SCM. Projektet har börjat bra och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete”, avslutar Jennie Jaurinder, Managing Director, Nexer Enterprise Applications Sweden.

För mer information, kontakta
Jennie Jaurinder, Managing Director, Nexer Enterprise Applications Sweden
+46 761 41 4019
jennie.jaurinder@nexergroup.com
Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
+46 703 79 1506
beatrice.silow@nexergroup.com