Julia Holding banar väg för en hållbar IT-miljö med Nexer och IBM
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
11 apr 2024

Jula Holding banar väg för en hållbar IT-miljö med hjälp av Nexer och IBM

11 april – Jula Holding, en av Nordens största “Do it yourself”-kedja, tar ett tydligt steg mot målet att vara klimatneutrala år 2030 genom samarbete med techföretagen Nexer och IBM. Jula Holding har framgångsrikt implementerat Nexer Cleans lösning; Discovery, som ger en fullständig överblick över företagets IT-landskap. En optimerad IT-miljö är av största vikt för att säkerställa en säker IT-infrastruktur, effektivisera arbetsprocesser och minska miljöpåverkan.

Jula Holding har som mål att vara klimatneutral år 2030. En viktig åtgärd för att närma sig målet är att säkerställa en hållbar IT-miljö. Tillsammans med Nexer och IBM, har Jula Holding genomfört ett IT-inventeringsprojekt som möjliggjort en total överblick av företagets IT-landskap som lagt grunden för optimering av it-system och kostnadsbesparingar. För att förbättra sin Discovery-lösning ytterligare, har Nexer Clean även integrerat IBM-automationsteknik. Med en förbättrad och effektivare IT-miljö kommer Jula Holding att kunna minska sin energiförbrukning och därmed sina koldioxidutsläpp.

“Med Nexer Cleans lösning har vi äntligen överblick över vår IT-miljö, vilket ger oss kontroll och möjlighet att fatta välgrundade beslut om vår IT-strategi. Vi kan nu prioritera rätt satsningar och optimera vår IT som gör det möjligt för oss att möta framtidens behov och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid”, säger Sebastian Forseland, Enterprise Architect på Jula.

Genom Nexers lösning har Jula Holding fått en helhetsbild och översyn av sin komplexa IT-miljö. Lösningen kartlägger och analyserar all IT-infrastruktur, applikationer och dataflöden, vilket ger en detaljerad bild av verksamhetens digitala DNA. Under inventeringen av Jula Holdings IT-miljö synliggjordes exempelvis beroenden mellan olika tjänster, vart gammal teknologi finns installerad, vilka SaaS-lösningar som nyttjas i organisationen och var konsolideringsmöjligheter föreligger.

“Vi är glada att se hur vår lösning har givit Jula Holding fullständig kontroll över sin IT-miljö. Detta är ett perfekt exempel på hur vi tillsammans med våra kunder skapar innovativa lösningar med fokus på effektivitet och hållbarhet”, säger Sofie Bergbom, VD Nexer Clean.

Detta fem veckor långa projekt, utfört i nära samarbete mellan Jula Holding, Nexer och IBM, demonstrerar hur agilt samarbete och teknologisk innovation kan leda till konkreta framsteg mot klimatmål, samtidigt som man säkerställer affärsverksamhetens kontinuitet och konkurrenskraft.

Vi är stolta över att kunna hjälpa Jula Holding på deras resa att uppnå klimatneutralitet till 2030. Genom en tydligare överblick över deras IT-landskap kommer Jula Holding både att kunna optimera IT-system och driva kostnadsbesparingar, medan de fortsätter att skapa ett lägre koldioxidavtryck. Lösningen, implementerad av vår uppskattade affärspartner Nexer Clean, bygger på IBM-teknologi och visar vår gemensamma förmåga att leverera innovativa lösningar i Sverige, vilka stärker kundernas affärsmodeller och bidrar till deras hållbara utveckling”, säger Peter Nilsson, Ecosystem Leader på IBM Sverige.

Om Jula Holding
Jula Holding koncernen, med verksamheter inom Retail, Fastigheter, Finans, Logistik, Hotell och Miljö/Energi, har sitt huvudkontor i Skara, Sverige. Koncernen har cirka 4500 anställda och 2022 omsatte koncernen drygt 10,7 miljarder SEK.

Retailföretaget Jula är koncernens ursprung. Jula erbjuder händiga människor ett brett och noga utvalt sortiment av produkter för hemmet, trädgården och fritiden till låga priser. Detta erbjuds via en stark e-handel och totalt 136 varuhus, 68 i Sverige, 41 i Norge, 20 i Polen och 7 i Finland.

Besök gärna www.julaholding.se för mer information, på Jula Holdings webb finns även årsberättelsen i sin helhet.

Om Nexer Group
Nexer Clean arbetar med att leda IT-branschen mot en mer hållbar framtid.

Företaget är en del av Nexer Group – ett internationellt teknikföretag med rötter i svensk entreprenörsanda och innovation. Nexer har 2800 experter i 15 länder som arbetar med några av världens största och mest krävande företag och bidrar med expertis inom digital transformation, IT, teknik och ingenjörskonst. Besök www.nexergroup.com för mer information.

Om IBM
IBM är en global ledande leverantör av hybrid cloud, AI och konsultexpertis. Vi hjälper kunder i mer än 175 länder att dra nytta av datainsikter genom att effektivisera affärsprocesser, minska kostnader och uppnå konkurrensfördelar i sina respektive branscher. Mer än 4 000 myndigheter och företag inom viktiga infrastrukturområden såsom finansiella tjänster, telekommunikation och hälsovård förlitar sig på IBMs hybridmoln-plattform och Red Hat OpenShift för att snabbt, effektivt och säkert påverka deras digitala transformationer. IBMs banbrytande innovationer inom AI, kvantdata, branschspecifika molnlösningar och konsulttjänster erbjuder öppna och flexibla alternativ till våra kunder. Allt detta stöds av IBMs långvariga engagemang för förtroende, transparens, ansvar, inkludering och service. Besök www.ibm.com för mer information.