Inera väljer Nexer för nationella digitala tjänster | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
29 aug 2023

Inera väljer Nexer för nationella digitala tjänster

Avtalet innefattar utveckling och förvaltning av åtta olika tjänsteobjekt inom avtalsområdet Plattform och Första linjen och löper maximalt under 6 år med ett uppskattat avtalsvärde på 237 MSEK.

Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden och att vara den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner.
Utöver leverantörskonsolidering har Inera en ambition att förbättra styrning, öka samordning, standardisera och harmonisera arbetssätt, samt göra en förflyttning mot en högre grad av agil utveckling.

De övergripande effektmål Inera önskar uppnå är:

Inom avtalsområdet Plattform och Första linjen tillhandahålls plattformar som i sin tur används till webbtjänster för invånare samt tjänster som stödjer personal i rådgivningsprocessen för första linjens vård. Tjänsteobjekten ingår som en del av 1177 – hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

I upphandlingen utvärderades förutom pris tre områden inom utformning av övertagandeprojekt, agil utvecklingsförmåga och kapacitet samt applikationsdrift där Nexer fick högsta kvalitetspoäng och bedömdes tillföra ett stort mervärde för Inera.

”Att Nexer MyTeam både fick högsta möjliga kvalitetspoäng och hade det bästa anbudet visar att våra tjänster inom utveckling och förvaltning verkligen ligger i framkant och att vi har förmågan att hantera stora, komplexa och kritiska applikationer”, säger Jonas Wollinger, affärsområdeschef för Nexer MyTeam.

”Vi är oerhört stolta och glada över detta avtal och ser fram emot att bidra till att utveckla och förvalta nationella, digitala tjänster för verksamheter inom samhällskritiska system i den svenska välfärden, vilket känns otroligt viktigt och spännande”, säger Susanne Paulsson, ansvarig för offentlig sektor på Nexer Group.

Om Nexer MyTeam
Nexer MyTeam är en del av Nexer Group och är specialister på utveckling, förvaltning och support av skräddarsydda system där man erbjuder dedikerade team med utvalda specialister som lyhört utvecklar och anpassar de lösningar som passar kunden bäst. Med hög teknisk kompetens och kvalitet, kombinerat med den senaste tekniken och innovationerna, effektiviserar och framtidssäkrar man kunders verksamhet. För mer information se My Team

Om Inera
Inera är ett digitaliseringsbolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag och har i uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden. Genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur samt ett stort antal tjänster bidrar Inera till en säker, jämlik och effektiv vård och omsorg.

Inera utvecklar och förvaltar ett 40-tal tjänster inklusive 1177, Nationell patientöversikt, identifieringstjänsten SITHS samt kunskapsstöd genom Vårdhandboken. De digitala lösningarna används av invånare samt anställda och beslutsfattare inom regioner och kommuner.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Wollinger, Affärsområdeschef, Nexer MyTeam
jonas.wollinger@nexergroup.com
+46 703 792148

Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
beatrice.silow@nexergroup.com

+46 703 791506