Från parkeringshus till multifunktionella mobilitetshus | Nexer
Skip to content
pressrelease
30 nov 2021

Från traditionella parkeringshus till multifunktionella mobilitetshus

Mobilitetshus är ett effektivt sätt att omvandla det traditionella parkeringshuset till en smart, modern och hållbar mötesplats som underlättar människors vardag. Visionsbild: FOJAB Arkitekter.

Fastighetsutvecklingsbolaget Hub Park, techbolaget Nexer och framtidsspanarna Kairos Future har inlett samarbete för att utreda, analysera och designa lösningar för framtidens mobilitethus.

-Vi tror att mobilitetshusen blir samlingsplatser där du inte bara kan parkera bilen, utan även hämta upp maten på vägen hem, låna en cykel eller kanske arbeta ett par timmar i co-workingytan. Målet är att skapa en förflyttning från parkeringshuset du måste vara i till mobilitetshuset du vill vara i. Trygghet, service och tillgänglighet blir nyckelfrågor, säger Tomas Strandberg, VD Hub Park.

Med ett mobilitetshus i drift, ett i produktion och ytterligare två markanvisningsavtal hemma tar Hub Park ytterligare span på framtiden tillsammans med Kairos Future.

-Vår spaning efter trender och tankeväckande exempel kring utvecklingen av hållbar mobilitet och levande städer baseras på analyser av trender inom en rad olika områden; mobilitet, arbetsliv, vardag, innovationer och utveckling inom fastighetsteknik. Sammantaget ger det oss en god bild av framtida behov och våra samarbetspartners underlag för att driva och utveckla sina erbjudanden, säger Nina Norrman, Senior consultant och Future Strategist på Kairos Future.

Analysen av dagens behov och framtidens trender ska resultera i både beslutsunderlag och konceptbeskrivningar för de framtida mobilitetshusen och en digital lösning framtagen av Nexer, som underlättar och tillgängliggör både kommunikation och service för de som ska använda mobilitetshuset.

-Vi vill skapa en digital plattform som bidrar till att den service och de transportmedel som finns i och i anslutning till mobilitetshuset i förlängningen bidrar till ett beteende som minskar utsläpp och miljöbelastningar, samtidigt som det underlättar människors vardag, säger Mattias Englund, Business Area Manager på Nexer.

Resultatet av samarbetet kommer i första hand appliceras på Mobilitetshuset Oceanhamnen i Helsingborg. Men även under H22, Helsingborgs stadsutställning, under nästa sommar.

Presskontakt
Hub Park, Åsa Kalee
+4670 458 83 72
asa.kalee@hubpark.se

Nexer Group, Mattias Englund
+4670 890 31 56
mattias.englund@nexergroup.com

Kairos Future, Nina Norrman
+4670 797 01 03 
nina.norrman@kairosfuture.com