Nexer tecknar ramavtal med Finansinspektionen | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
17 feb 2023

Finansinspektionen tecknar ramavtal med Nexer avseende IT-konsulttjänster

Finansinspektionen är en statlig myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. FI:s uppdrag är att bidra till ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster, samtidigt som det finns ett högt skydd för konsumenter.

I Finansinspektionens upphandling av IT-konsulttjänster blev Nexer tilldelade avtal inom samtliga tre ansökta områden:

1. Systemutveckling och förvaltning
2. Drift och support
3. Leveransledning, it-arkitektur och säkerhet

Avtalstiden gäller i 24 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare 24 månader. Takvolymen för samtliga ovanstående områden är 120 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada och stolta över förtroendet som ramavtalsleverantör till Finansinspektionen och att få möjlighet att leverera kompetens från Nexers breda utbud av tjänster. Vi ser fram emot att bidra till att säkra myndighetens behov av kvalificerad kompetens inom IT-området på både kort och lång sikt, säger Susanne Paulsson, ansvarig för offentlig sektor på Nexer.

Mer information på www.nexergroup.com

Kontakt
Susanne Paulsson, Affärsområdesansvarig offentlig sektor, Nexer Group
+46 703 886556
susanne.paulsson@nexergroup.com

Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
+46 703 791506
beatrice.silow@nexergroup.com