Farsight ny partner till Sigma Dynamics | Nexer
Skip to content
pressrelease
25 okt 2020

Farsight ny partner till Sigma Dynamics

Farsight adderar Demand Management och Forecasting till Sigma Dynamics genom samarbete för effektivare leverantörskedjor i Microsoft Dynamics 365.

Farsight Solutions, innovativ ledare inom mjukvarutjänster, och Sigma Dynamics, expert på digital omställning inom affärssystem, samarbetar som partners och utökar Sigmas erbjudande med Farsights Demand Forecasting.

När världen förändras snabbt och konkurrensen är stor med pressade marginaler, blir det ännu viktigare att kunna förutse efterfrågan och kunna planera utifrån den. Farsights nyskapande mjukvarulösning gör det möjligt för företag att enkelt göra träffsäkra prognoser över efterfrågan, så att de därmed kan vidta rätt åtgärder och uppnå uppsatta mål och önskat affärsresultat.

– Vi är väldigt nöjda med att bli partner till Sigma Dynamics som är en stark affärspartner med stor kompetens och lång erfarenhet inom branschen. Vi ser fram emot att jobba tillsammans och växa på marknaderna i Storbritannien och Europa och stödja Dynamics kunder med rätt affärsprognoser, säger Duncan Cox, Chef på Farsight.

Demand Forecasting är baserad på Microsoft Dynamics 365 och använder avancerade algoritmer enligt senaste branschstandard. Med Demand Forecasting kan företag sömlöst få ut prognoserna i alla sina planeringsprocesser inom ramen för Microsoft Dynamics 365. Data kan effektivt delas genom hela leverantörskedjan.

Med Sigmas branschkunnande och erfarenhet av rådgivning, implementering och support av Microsoft Dynamics 365, har kunderna en unik leverantör som med säkerhet adderar värde till deras verksamhet.

– Partnerskapet med Farsight stärker vårt erbjudande och ger mervärde åt våra kunder. Farsights produkter, tjänster och företagskultur stämmer väl överens med behoven hos våra kunder, som vill öka sin konkurrenskraft och bli mer produktiva. Jag ser fram emot en fantastisk framtid tillsammans, säger Colin Crow, MD på Sigma Dynamics UK.

Läs mer om Farsights prognosverktyg och partnerskapsmodell på:
Farsight

Om Farsight Solutions
Farsight Solutions är en mjukvaru- och tjänstespecialist som fokuserar på att hjälpa företag få ut mer av sina resursplaneringssystem (Enterprise Resource Planning), genom bättre planering och genom att synliggöra affärskritiska faktorer. Farsight arbetar med återförsäljare för att erbjuda ERP-system till sina kunder.

Om Sigma Dynamics
Sigma Dynamics är en ledande expert på digital transformation med specialisering inom Microsoft Dynamics. Sigma Dynamics har under lång tid varit verksamt i Norden och har även verksamhet i Storbritannien och Indien.

Sigma Dynamics är en del av Sigma – ett svenskt företag med över 5 000 tekniska specialister i hela världen. Den svenska IT-gruppen utformar tjänster och digitala produkter som hjälper människor att leva och arbeta bättre.

För mer information, kontakta:

Duncan Cox
Chef för Farsight Solutions Limited
d.cox@farsight.co.nz
+64 21 345 071

Colin Crow
MD på Sigma Dynamics i Storbritannien
colin.crow@sigma.se
+44 791 238 8722

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef på Sigma IT
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506