Folksam Tech Talent i samarbete med Nexer | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
25 okt 2021

Dags för fjärde omgången av Folksam Tech Talent i samarbete med Nexer

Nexer Tech Talent och Folksam fortsätter att samarbeta. I bilden från vänster: Malin Wester, Daniel Gyllensparre, Lotta Lisper, Sofie Lundh, Jacob Karmehag och Björn Ekstedt.

Tidigare omgångar av Folksam Tech Talent har varit en succé. Därför startade man under augusti fjärde omgången av det nästan årslånga introduktions- och utvecklingsprogrammet. Syftet med talangprogrammet är att trygga tillväxten och säkra kompetensen i bygget av framtidens försäkrings- och sparandebolag. Programmet ägs och genomförs hos Folksam där Nexer Tech Talent rekryterar alla talanger, kompetensutvecklar och håller ihop programmet i sin helhet.

”Vi är mycket nöjda med programmets upplägg, utfall och deltagare. Vi är så glada att deltagarna även efter programmet väljer oss för sin fortsatta utveckling och karriär. Under hösten har vi startat upp vårt fjärde Folksam Tech Talent-program, där vi ger talangerna möjlighet att lära och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Talangerna bidrar till nytänkande och visar vägen i vårt arbete med att modernisera och digitalisera Folksam för att våra kunder ska få den bästa möjliga upplevelsen. Tillsammans blir vi starka”, säger Björn Ekstedt, CIO på Folksam.

Liksom förra programmet har även detta en tydlig inriktning mot utveckling inom ny teknik och syftar till att framtidssäkra specialistkompetens inom IT/Tech. Konceptet med omvänt mentorskap, där deltagarna agerar mentorer åt seniora chefer inom Folksam, har varit mycket uppskattat och är ett stående inslag i programmen.

”Vi är väldigt glada över att vi nu startat upp det fjärde Tech Talent-programmet hos Folksam. Otroligt kul att följa tidigare deltagare och se dem växa inom bolaget. Ett lysande exempel är Malin och Jacob som även detta år tar ett större ansvar i programmet”, säger Sofie Lundh, Consultant Manager på Nexer Tech Talent.

Om Nexer Tech Talent
Nexer Tech Talent fokuserar på talanger i början av sin karriär inom IT, Tech och R&D, och erbjuder marknaden juniora konsulter, konsultrekrytering och talangprogram. Nexer Tech Talent är en del av Nexer Group som är framtidens techbolag och ledande inom digital transformation. Med ett starkt entreprenörsdriv och innovationskraft har vi hjälpt våra kunder att ligga steget före sedan internet var nytt. Strategiskt, tekniskt och kommunikativt. Idag förlitar sig några av världens största och mest krävande bolag på vår hängivenhet och expertis.
Nexer Group tillhör Danir-koncernen med mer än 8000 medarbetare i tolv länder.

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

För mer information
Daniel Gyllensparre
Business Unit Manager Nexer Tech Talent Stockholm
daniel.gyllensparre@nexergroup.com
Telefon: + 46 702 08 27 92

Johan Ward
vVD & Head of Sales Nexer Tech Talent Stockholm
johan.ward@nexergroup.com
Telefon: + 46 709 55 04 44

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Nexer IT Group
beatrice.silow@nexergroup.com
+46 703 79 1506