Bygg det bioniska företaget – hur ser det ut om 5 år? | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
25 jan 2021

Bygg det bioniska företaget – hur ser det ut om 5 år?

Building the Bionic Business - 250 anställda om hur de tror deras företag kommer att se ut om 5 år.

Om det gångna året har lärt oss någonting, så är det att förändring kan komma oväntat och snabbt. Pandemin har inneburit många tragiska personliga förluster och ändrade förutsättningar i affärsvärlden med verksamheter som tappat delar eller hela sin kundbas och i vissa fall tvingats lägga ned. Men det finns även Covid-framgångssagor med företag som var väl förberedda på att hantera förändring, eller som enkelt kunde anpassa sin affärsmodell på kort eller lång sikt.

En sak som dessa framgångssagor har gemensamt är en förutseende och positiv syn på ny teknik. Oavsett om den möjliggör distansarbete eller gör det lättare att snabbt byta strategi, så har tekniken räddat många företag från de värsta effekterna av pandemin. De som redan hade högre grad av digital mognad hade onekligen bättre möjligheter att hantera de ändrade förutsättningarna.

Det finns också företag utan hög digital mognad som har klarat sig, men de har endast överlevt och kommer inte stärkta ur krisen. De har ett stort transformationsarbete framför sig för att anpassa sina strategier och arbetssätt för att vara framgångsrika i framtiden.

Även om vi hoppas att vi inte behöver uppleva en ny pandemi i närtid (det skulle kunna hända), så finns det andra, möjligen ännu mer, omvälvande krafter som kan påverka hur vi lever och arbetar. Frågan är, hur många företag är förberedda på de förändringar som väntar? Och har vi lärt oss läxan av det som hände under 2020?

För att få reda på detta har Sigma Dynamics, UK intervjuat 250 affärsledare i stora och medelstora företag i Storbritannien och sammanställt resultatet i rapporten ”Building the bionic business”.

Stor förbättringspotential
I rapporten går det att finna att 45% av alla affärsansvariga tror att Brexit och Covid har gjort teknik ännu mer nödvändig för framgång och positiva affärsresultat, medan 66% är osäkra på vilka förändringar som krävs för att behålla sin konkurrenskraft eller ens överleva på en framtida konkurrensutsatt marknad.

Rapporten visar att endast en tredjedel av användarna är positiva till ny teknik, och endast 15% är öppna för förändring. Detta medför stora utmaningar för företagsledare och hur de ska lyckas med en digital transformation. 87% av alla seniora chefer funderar över vad som krävs och hur de ska kunna genomföra nödvändiga förändringar. Ännu viktigare är frågan hur företag ser ut om 5 år, när Brexit är historia och vi förhoppningsvis har tagit oss ur den globala pandemin.

Colin Crow, Managing Director på Sigma Dynamics, kommenterar rapporten:
– Var kommer företag att vara om fem år, och vilka affärsstrategier måste implementeras för att överleva, växa och vinna i tuff konkurrens? Det är de här frågorna som vi söker svar på i rapporten, som har tagits fram av de bästa hjärnorna i branschen tillsammans med en ledande framtidsforskare. Med denna rapport vill vi skapa utrymme för dialog och diskussion och insikter om morgondagens affärsliv i en digitaliserad värld.

Tom Cheesewright, Applied Futurist, säger:
– Morgondagens företag kommer i allt större grad fokusera på hållbar framgång. Målet? Att bygga en verksamhet som kan frodas när allting förändras i snabb takt under svåra förutsättningar såsom: pandemier, klimatkriser, ekonomisk och politisk instabilitet, och snabbfotad, knivskarp konkurrens.

För att nå målet är agilitet och en tydlig vision nödvändiga. Agilitet kommer när du ökar tillgängligheten och flödet av information genom en organisation för att förbättra beslutsprocessen genom att ta bort hinder som bromsar upp, både inom och utanför organisationen, och när du ger anställda frihet att vara kreativa, samarbeta och knyta an till kunderna.

Bionic business handlar om att uppnå den perfekta balansen mellan människa och maskin, att använda möjligheterna med automatisering och nya teknologier. Den kommer att frigöra människor att göra sitt bästa och samtidigt ha de bästa upplevelserna i sitt arbete.

Den här rapporten utforskar dessa områden och ger en idé om vad du ska titta efter i framtiden och vad du kan göra för att leda en verksamhet i rätt riktning.

Om studien:
I rapporten ”Building the Bionic Business” tillfrågades 250 anställda i stora och medelstora företag i ett antal branscher hur de tror deras företag kommer att se ut om 5 år.

För att läsa rapporten, besök: Bionic Business

För mer information, kontakta:
Colin Crow
Managing Director, Sigma Dynamics®
colin.crow@sigma.se
+44 7912 388722