Accelererar inom strategi och digital transformation | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
21 apr 2021

Accelererar inom strategi och digital transformation

Marie Wirkestrand, B-O Hertz och Pierre Renhult, strategiexperter hos Nexer.

Nexer är ledande inom digitalisering och innovation och hjälper sina kunder med strategi, teknik och kommunikation. Nu rekryterar företaget ledande experter och accelererar sin förmåga att gå in i strategiska partnerskap för att kunna leverera ytterligare ökad affärs- och kundnytta.

Förändrade kundbeteenden, tillgång till information, ökad processorkraft, antalet uppkopplade enheter och system accelererar behoven av nya affärsmodeller. Det är ett stort gap mellan vad kunder förväntar sig och hur traditionella företag levererar. Det ger utrymme för nya aktörer att ta marknadsandelar. Har du en gång upplevt en bättre tjänst eller produkt förväntar du dig att alla andra också lever upp till samma standard. Trenderna pekar tydligt på att digitalisering på olika sätt är avgörande för att behålla konkurrenskraften och skapa ett ökat värde – baserat på både tillväxt och effektivisering.

I den nyligen publicerade framtidsrapporten, Tomorrow Report, är det tydligt att svenskars digitala självförtroende ökar och det finns en stark tilltro till att ny teknik medför en bättre framtid. Rapporten visar att det finns en hög förväntan på att IT och digitalisering kommer att leda till effektivare resursutnyttjande i samhället, bättre brottsbekämpning, synliggörande av globala utmaningar samt att vi kan förutspå miljöfaror och katastrofer.

Nexer har djup kunskap och bred och lång erfarenhet inom teknikområdet och växer nu med ökat fokus inom strategi och kommunikation med målet att stärka positionen som en långsiktig strategisk partner inom digital transformation. Som en av få aktörer på marknaden kan Nexer erbjuda stöd under hela resan; från strategi till implementering, inkluderat den viktiga delen med förändringsledning. En resa – en strategisk partner.

För att accelerera ytterligare inom området har rekrytering av ledande profiler inom branschen gjorts. Dessa är:
•B-O Hertz, Head of Smart Industries
•Marie Wirkestrand, Head of Digital Advisory
•Pierre Renhult, Head of Aptitude

– Strategiområdet är en oerhört viktig del i vårt erbjudande och är en av anledningarna till att vi har en unik position på marknaden. Jag välkomnar med stor stolthet B-O, Marie och Pierre till Nexer. De har alla en gedigen bakgrund och kompetens inom strategiområdet och kommer bidra i vår egen och i våra kunders verksamhet på ett fantastiskt sätt, säger Lars Kry, vd Nexer Group.

Här följer tre olika perspektiv på digitalisering från Nexers nyrekryterade experter inom området.

B-O Hertz, som närmast kommer från Toyota Material Handling i rollen som Director Solutions Software R&D förklarar:

”Min bakgrund från att driva transformation inom olika branscher – Telekom, IT, Fordon och Logistik – har gett mig en insikt: Som ledning för ett företag behöver jag extern rådgivning för att göra rätt planer, men det svåraste är alltid att lyckas med implementation och genomförande. Och det är anledningen till att jag vill vara en del av Nexer – här finns kapabilitet och praktisk erfarenhet som gör verklighet av digitaliseringsplanerna” säger B-O Hertz, Head of Smart Industries.

Ytterligare nyckelrekrytering är Marie Wirkestrand som bland annat har erfarenhet av rollen som Head of Digital Transformation & Innovation på KPMG. Marie fortsätter:

”Jag har jobbat i gränslandet verksamhet – IT under många år och vet att hur bra en strategi än är så behövs det både teknisk expertis och projekt-/förändringsledning för att implementera den. Många företag genomgår dessutom en agil transformation vilket ofta innebär förändringar i både styrning, processer och organisation. Jag valde Nexer för här finns möjligheten att som partner stötta kunder längs hela resan, från strategi till implementering” säger Marie Wirkestrand, Head of Digital Advisory.

För att inkludera ytterligare ett perspektiv kring startup-arenan och kommunikation har Pierre Renhult rekryterats. Han har lång erfarenhet inom branschen och har tidigare varit bland annat vd för Vinngroup och och DigitasLBi.

“Jag har haft förmånen att jobba med digital transformation i de flesta branscher och behovet av snabb förändring har aldrig varit större och för mig finns bara en sanning; utvecklas eller bli omkörd. Nexer är i grunden ett teknikbolag och kombinationen av strategiska tjänster, teknisk genomförandekraft och kommunikation är för mig nyckeln till framgång. Strategiska insikter är oerhört värdefulla men inget värda om de inte implementeras så att de levererar nytta till slutanvändaren. Jag valde Nexer för här finns en bred bas och djup spetskompetens inom alla de områden som krävs för att som partner stötta kunder längs hela resan från strategi till implementering” avslutar Pierre Renhult, Head of Aptitude på Nexer.

För mer information kontakta:
B-O Hertz, Head of Smart industries
b-o.hertz@nexergroup.com
+46 730 680308

Marie Wirkestrand, Head of Digital Advisory
marie.wirkestrand@nexergroup.com
+46 709 296694

Pierre Renhult, Head of Aptitude
pierre.renhult@nexergroup.com
+46 729 769655

Beatrice Silow, Head of Communications and Culture
beatrice.silow@nexergroup.com
+46 703 791506