9 av 10 svenskar vill bidra till försvaret genom teknik | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
22 jan 2024

9 av 10 svenskar vill bidra till totalförsvaret genom teknisk utrustning

Lars Kry, VD Nexer Group

En omfattande Kantar Sifo-undersökning riktad till svenska folket visar att en överväldigande majoritet, närmare bestämt 86 procent, är beredda att bidra till totalförsvaret genom att upplåta personlig teknisk utrustning såsom drönare och övervakningsapparater. Detta visar på en stark vilja bland medborgarna att aktivt delta i nationens försvar, särskilt i ljuset av de ökade spänningarna och krigshoten i vår omvärld. Techbolaget Nexer Group som står bakom undersökningen uppmanar nu regeringen och överbefälhavaren att uppmärksamma och ta tillvara på detta unika tillfälle. En samordnad insats kan ge ett bättre totalförsvar.

Kantar Sifo-undersökningen, som genomfördes på uppdrag av Nexer Group mot bakgrund av det ökande globala säkerhetsläget och kriget i Ukraina, pekar på en betydande resurs som hittills varit outnyttjad. Undersökningen visar att det svenska folket ställer sig positiva till att bidra till totalförsvaret. Hela 86 procent svarar att de hade lånat ut digital utrustning till försvaret om Sverige befann sig i en krigssituation.

Resultaten från denna undersökning är ett tydligt tecken på det svenska folkets beslutsamhet att stå enade och redo att försvara vårt land. Det är nu upp till våra ledare att ta tillvara på denna resurs och omsätta folkets vilja till praktisk handling, säger Lars Kry, VD för Nexer Group.

Att Sveriges medborgare är beredda att ställa sin privata teknologi till förfogande kan spela en kritisk roll i att förstärka Försvarsmaktens kapaciteter, särskilt inom områdena övervakning och informationsinsamling.

Nexer uppmanar därför nu regeringen och överbefälhavaren att uppmärksamma detta unika tillfälle. Genom att samordna och organisera användningen av privat teknisk utrustning kan Sverige effektivt stärka sitt försvar utan att nödvändigtvis kräva stora investeringar i ny utrustning.

Ett sådant initiativ skulle inte bara förbättra vår försvarsförmåga utan också främja en starkare samhällssammanhållning och ett djupare engagemang bland medborgarna för nationens säkerhet, avslutar Lars Kry.

För mer information om undersökningen eller för intervjuer, vänligen kontakta:
Lars Kry, VD Nexer Group
lars.kry@nexergroup.com

Jennie Sinclair, presskontakt Hipe Agency
jennie.sinclair@hipeagency.se,
070 777 73 08

Om undersökningen
Frågan som ställdes lyder ”Om du ägde digital utrustning som hade hjälpt Sveriges försvar under krig eller i en krissituation, hade du lånat ut utrustningen till försvaret?”. Den ställdes av Kantar Sifo och utfördes som en del i en större undersökning om svenskarnas syn på digitalisering i syfte att förse allmänheten med en rapport om förväntningen på teknisk utveckling. Detta har sammanställts av Hipe Agency i ”Tomorrow report” på uppdrag av Nexer Group. De tillfrågade är allmänheten i åldrarna 18-79 år fördelade över hela landet. Datan är vägd på kön, ålder och region för att ge ett riksrepresentativt resultat.

Antal intervjuer: 2517
Datainsamling: Kantar Sifos online panel
Tidsperiod: Datainsamlingen skedde mellan 2022-08-26, 2022-09-05

Om Nexer Group
Nexer, ett framstående globalt teknikföretag, med ursprung i svenskt entreprenörskap och innovation, är en pionjär inom digital transformation. Företaget är en betrodd partner för några av världens mest krävande uppdragsgivare. Nexer erbjuder spetskompetens inom områden som digital transformation, artificiell intelligens, IT och R&D. Nexers engagemang och expertis hjälper kunder att hålla sig ett steg före i en snabbt föränderlig digital värld.

Styrkan ligger i förmågan att ständigt utforska nya tekniker, driva innovation och dela djupgående kunskap inom strategi, teknik och kommunikation. Med 2 800 experter i 15 länder, stärks kontinuerligt positionen som ledare inom tekniksektorn.