Tomorrow Report – Global Edition SV | Nexer
Skip to content

TOMORROW REPORT 

GLOBAL EDITION

Tomorrow Report – Global Edition har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Nexer. Det är den enda i sitt slag som visar både utmaningar och möjligheter med framtida teknik och digitalisering genom att jämföra hur människor i Indien, Storbritannien, USA och Sverige ser på den digitala tidsåldern. Rapporten är på engelska. 

UNIKA INSIKTER

  • Uppfattningar och attityder till teknik och digitalisering 
  • Digitalt självförtroende – jämförelser mellan kön, åldrar och länder  
  • När tror olika länder att nya tekniska innovationer kommer att bli verklighet? 
  • Vilka jobb kommer med största sannolikhet att ersättas av AI-lösningar? 
  • Hur kommer framtidens hälso- och sjukvård att se ut globalt? 

ladda ner rapporten!