Retail Vertical - förenandet av den fysiska och digitala världen | Nexer
Skip to content

FÖRENANDET AV DEN FYSISKA OCH DIGITALA VÄRLDEN

E-handeln har onekligen gjort shoppingupplevelsen bekvämare, men den har saknat den sensoriska rikedom som finns i fysiska butiker. Genom att kombinera det bästa av båda världarna tror Tomas Bendz, VD för Around the Corner, att detaljhandlare kan skapa en shoppingupplevelse som överskrider traditionella gränser.

– Idag arbetar vi mycket med uttryck, innehåll och atmosfär i den fysiska butiken. Men när vi går in på en e-handelssajt möter vi en väldigt platt värld, där vi bara scrollar. Om vi kan överföra kärnan i den fysiska butiken till den digitala världen och kombinera den med ett socialt lager för att ge personlig service, råd och någon att prata med på ett naturligt och interaktivt sätt, kommer nya marknadsmöjligheter att uppstå. På samma sätt kommer den totala shoppingupplevelsen att förbättras genom att vi för in den senaste tekniken i fysiska butiker, till exempel förstärkt verklighet och interaktiva skärmar.

Hittills har virtuella världar främst syftat till att återskapa den fysiska miljön, men Tomas Bendz ser en framtid där virtuell verklighet faktiskt kan erbjuda upplevelser som överträffar vad som är möjligt i den fysiska världen.

– Fokus kommer att flyttas från att bara spegla den fysiska världen till att skapa unika och exklusiva möten som bara är möjliga att uppnå inom den virtuella verklighetens gränslösa möjligheter. Som ett resultat av detta kommer syftet med fysiska butiker att behöva omvärderas. Det kommer att bli avgörande att identifiera det unika värde som fysiska utrymmen tillför detaljhandelslandskapet.

När det gäller framtiden för fysiska butiker är det tydligt att deras roll håller på att omvärderas. Även om de kommer att fortsätta att vara viktiga, förutspås en betydande del av försäljningen flyttas till 3D- och onlinevärlden. Denna övergång innebär att detaljhandlarna måste anpassa sina strategier och utnyttja tekniken för att skapa övertygande upplevelser som engagerar och fängslar kunderna.

Men det stannar inte där.

– År 2035 kommer konsumenterna att ha en helt annan förståelse för konsekvenserna av sitt ekologiska fotavtryck. Effekterna av våra shoppingvanor, t ex de produkter vi köper, de resurser vi förbrukar och det avfall vi genererar, kommer att bli föremål för ökad granskning och inspirera till beteendeförändringar.

Eftersom konsumenterna kommer att prioritera produkter med minimala koldioxidavtryck, återvinningsbara förpackningar och etiska inköp, kommer detaljhandlarna att behöva anta hållbara strategier i hela sin verksamhet, från hantering av leveranskedjan till produktutveckling och avfallsminskning.

– Hållbara val kommer att bli normen, och företag som misslyckas med att anpassa sig och ta itu med miljöproblem kan drabbas av ryktesmässiga och ekonomiska konsekvenser, avslutar Tomas Bendz.

NEXER ADVISORY: RETAIL 

STÄRK DIN VERKSAMHET

Ta chansen att sätta upp ett VIP-möte med våra branschexperter! Du kommer att få personlig vägledning och skräddarsydda rekommendationer för dina unika affärsbehov i en samarbetsinriktad och insiktsfull session. Mötet är kostnadsfritt.