Retail Vertical - omvandlingen av den fysiska detaljhandeln | Nexer
Skip to content

THE TRANSFORMATION OF PHYSICAL RETAIL 

I takt med att traditionella detaljhandelskedjor minskar i storlek kommer lediga utrymmen att fyllas av e-handelsvarumärken som expanderar till fysiska butiker. Enligt Moon-Suck Song, VD för Pangora Room AB, innebär denna trend ett transformativt skifte som drivs av attraktionskraften hos unika butiksupplevelser, som e-handelsplattformar kämpar för att replikera.

–  Den intensiva konkurrensen har gjort att kostnaden för att värva kunder genom annonser på plattformar som Instagram är dyrare än kostnaden för att öppna fysiska butiker. Dessutom har en övergång från traditionell push-marknadsföring till pull-marknadsföring omformat marknadsföringslandskapet. Möjligheten att skapa extraordinära upplevelser för kunderna, vilket leder till omfattande delningar på sociala medier, gör därför fysiska butiker till en attraktiv väg för expansion.

Denna utveckling innebär dock inte att e-handelsföretagen kommer att kopiera de traditionella detaljhandlarnas koncept, som kämpar för att överleva.

– Traditionella detaljhandlare följer ofta ett traditionellt format som liknar en livsmedelsbutik, med produkter uppradade och personal som aktivt säljer till kunderna. Innovativa varumärken som Gentle Monster i Korea har däremot revolutionerat konceptet med fysiska butiker. Deras butiker liknar konstutställningar, där varje butik har sitt eget konstnärliga tema. Nikes konceptbutiker fokuserar också på att erbjuda upplevelser snarare än omedelbara transaktioner. När besökare går in i dessa butiker blir de tvungna att dela med sig av sina upplevelser, vilket skapar ett fenomen på sociala medier som når en bredare publik. Denna strategiförändring gör det möjligt för återförsäljare att nå kunder utan att behöva avsätta betydande budgetar till digitala marknadsföringsplattformar som Google och Meta.

Trenden att e-handelsvarumärken öppnar fysiska butiker är också tydlig i det växande antalet Shopify-butiker. Med över 2 miljoner butiker på plattformen är det många av dem som nu expanderar till den fysiska världen. Faktumet att Shopify har ett eget kassasystem, Shopify POS, understryker denna trend ytterligare.

– Fristående butiker på Manhattan använder ofta Shopifys POS-system, och denna trend sprider sig nu över Europa. Fenomenet har ännu inte nått Sverige, men Shopify förutspås få 2 000 nya butiksöppningar per kvartal i landet. Med 13 000 butiker i Sverige och 30 000 i Norden är flera av dessa unga företag redo att bli framtida “kategorivinnare” inom olika branscher, till exempel nästa stora aktör inom hudvård, potentiellt med satsningar som Bianca Ingrossos varumärke i spetsen.

Dominansen av ett fåtal stora aktörer inom digital marknadsföring speglar den kontroll som utövas av Hufvudstaden och AMF Fastigheter, de stora fastighetsägarna i Stockholm. Företag som Google och Facebook styr prissättningen av butiksytor på nätet, precis som de två fastighetsägarna dominerar fysiska butiksytor i innerstaden.

–  För första gången på länge kan fastighetsägare komma att ändra sin inställning till kortare hyresavtal, eftersom vakanta lokaler skulle leda till minskade hyresintäkter. Detta skifte innebär en möjlighet som är värd att bevaka.

Även om detta scenario ännu inte är utbrett över hela Sverige, är störningar i den fysiska detaljhandelsinfrastrukturen redan på gång och vi kan vara på väg att bevittna ett potentiellt “Stockholms blodbad”.

–  Följaktligen kan vi förvänta oss att se många nya varumärken växa fram på de stora shoppinggatorna i storstäderna i framtiden. Tyvärr upplever mindre städer redan den hårda verkligheten av detaljhandelsdöd, avslutar Moon-Suck Song.

NEXER ADVISORY: RETAIL 

STÄRK DIN VERKSAMHET

Ta chansen att sätta upp ett VIP-möte med våra branschexperter! Du kommer att få personlig vägledning och skräddarsydda rekommendationer för dina unika affärsbehov i en samarbetsinriktad och insiktsfull session. Mötet är kostnadsfritt.