Fordonsindustri: Vi måste ha ett horisontellt ledarskap | Nexer
Skip to content

VI MÅSTE HA ETT HORISONTELLT LEDARSKAP  

Mjukvara öppnar dörrar till oändliga möjligheter inom fordonsindustrin. Dock medför varje integration en ökad komplexitet som inte bara är teknisk, utan även organisatorisk och ledarskapsmässig. Det menar Anna Börjesson Sandberg, VP, Digital Transformation på Volvo Group Trucks Technology. 

– Möjligheten att koppla samman alla aspekter av fordon, från design till prestanda, är fantastisk. Med hjälp av mjukvara kan vi producera enorma värden som gör livet enklare och mer hållbart. Och vi kan göra det snabbt. Men varje gång vi integrerar mjukvara bygger vi komplexitet, säger Anna Börjesson Sandberg. 
 
Anna Börjesson Sandberg menar att denna komplexitet inte kan hanteras top-down. I stället krävs ett horisontellt ledarskap där människor samarbetar över traditionella silos och följer olika ledare beroende på uppdragens natur.  
 
– Den vertikala hierarkin fungerar bra i vissa sammanhang, men när förändringstakten accelererar krävs en flexiblare och mer kollaborativ ledarstruktur. Det pratas mycket om horisontellt ledarskap idag, men vi måste gå från ord till handling. Ett första steg är att sätta tydliga förväntningar på vad det innebär, följt av arbete i flera dimensioner för att säkerställa en bred och djup förståelse.  
 
Ett horisontellt ledarskap innebär inte bara att de som leder måste vara oerhört lyhörda för andra som leder – det innebär även ett ökat ansvarstagande för den enskilde individen, eftersom det generellt är svårare att få uppdrag från flera olika håll. Det ställer högre krav på att prioritera och lösa komplexa problem genom samarbete. 
 
– Det kan vara en utmaning att balansera samarbete och individuell leverans. Som individer vill vi i grunden lyckas med våra uppdrag; vi vill känna att vi bidrar och levererar. Men samarbeten innebär ofta att man måste lyfta blicken och se till en större helhet, snarare än att fokusera på sin egen lilla leverans. Och det kan vara en jätteutmaning. 
 
Anna Börjesson Sandberg understryker att horisontellt ledarskap inte utesluter behovet av arkitektur. För att hantera den transformation fordonsindustrin står inför krävs en holistisk strategi där såväl arkitektur som horisontellt ledarskap och blandad kompetens är nyckelfaktorer.   
 
– Att förena djup specialistkunskap med bred förståelse, representerad av “T-shape”- och “I-shape”-individer, kommer att vara avgörande för att snabbt navigera genom den ökande komplexiteten, avslutar Anna Börjesson Sandberg. 

NEXER ADVISORY: AUTOMOTIVE 

STÄRK DIN VERKSAMHET

Ta chansen att sätta upp ett VIP-möte med våra branschexperter! Du kommer att få personlig vägledning och skräddarsydda rekommendationer för dina unika affärsbehov i en samarbetsinriktad och insiktsfull session. Mötet är kostnadsfritt.