Fordonsindustri: Komplext att lösa framtidens mobilitet | Nexer
Skip to content

Komplext att lösa framtidens mobilitet

Mats Moberg har verkat inom Volvokoncernen i över tre decennier och kommer senast från en tjänst som Senior Vice President för Research & Development på Volvo Cars. Idag är han strategisk rådgivare till Nexers automotive-vertikal där han delar kunskap och insikter kring de strategiska utmaningar och möjligheter som fordonsindustrin står inför. 

Den snabba teknologiska utvecklingen där elektrifiering och digitalisering sammanfaller skapar en komplex situation som kräver nya kompetenser samt arbetsmetoder och därmed nya partnerskap. Mats Moberg ser en kulturkrock mellan fordonsindustrins ofta traditionella metoder för projektledning och mjukvaruutveckling kontra behovet av att skapa innovationer som snabbt kommer ut på marknaden. 
 
– En av de största utmaningarna idag är att snabbt kunna skicka patchar over-the-air som uppgraderar bilarna med ny kundfunktionalitet och skyddar dem från att bli hackade. Men för att veta vem som kör vilken bil – och med vilken mjukvara – behövs digitala tvillingar. Nyckelkompetenser inom cybersäkerhet och testning blir därför alltmer kritiska och har dessutom varit svåra för fordonsindustrin att rekrytera, säger Mats Moberg. 
 
Den enorma mängd data som genereras av moderna fordon innebär att vi kan öka säkerheten och skapa smidigare trafikflöden – inte bara genom att ge förarna realtidsinformation, utan också genom att fordonen själva kan prata med varandra och gruppera sig på ett optimalt sätt.  
 
– Detta innebär dock att vi måste skapa strukturer för effektivt datautbyte mellan företag och regioner, samtidigt som vi hanterar kraven på integritet och säkerhet. Genom att anonymisera data så att den inte är personkopplad kan vi underlätta utbytet och även träna AI-modellerna lokalt i fordonen. 

Digitaliseringen driver inte bara övergången till smartare och säkrare mobilitet – den banar också väg för ökad hållbarhet som till exempel spårbarhet och hantering av produkter och material. Mats Moberg understryker vikten av att minska CO2-avtrycket genom hela produktlivscykeln. 

– Materialutveckling är det mest centrala; vi måste ta fram material som både är lätta och starka, och dessutom lättproducerade. Vi kan också börja bygga mindre fordon. Hittills har man främst skapat produkter som är komfortabla – vi bygger till exempel bilar som har plats för 7 personer och 150 kg bagage. Men oftast är man bara en eller max två personer i en bil. Det är inte hållbart. 
 
Hur kan då fordonsindustrin balansera behovet av flexibilitet och innovation samtidigt som de behåller sin motståndskraft mot ständiga förändringar? 

– Fordonsföretag behöver dels skapa stora serier med minimala förändringar i hårdvaran för att hålla kostnaderna nere, dels skapa innovationer och anpassningar för olika kundbehov genom mjukvaruutveckling. Det är en balansgång som inte blir mindre komplicerad av att det växlar vad kunder och omvärlden efterfrågar. För drygt 20 år sedan skapade Audi A2, eftersom man trodde att vi gick mot elektrifiering. Men kunderna efterfrågade i stället större bilar och då började man tillverka stora stadsjeepar. De senaste åren har vi trott att vi skulle lösa självkörande bilar ganska raskt men vi underskattade teknikutvecklingen och de komplicerade säkerhetsaspekterna. Och nu går elektrifieringen mycket fortare. Det viktigaste är att kunna respondera snabbt till de övergripande trenderna, avslutar Mats Moberg. 

NEXER ADVISORY: AUTOMOTIVE 

STÄRK DIN VERKSAMHET

Ta chansen att sätta upp ett VIP-möte med våra branschexperter! Du kommer att få personlig vägledning och skräddarsydda rekommendationer för dina unika affärsbehov i en samarbetsinriktad och insiktsfull session. Mötet är kostnadsfritt.