Skip to content

Bionic REPORT

retail edition

Den senaste tidens händelser har visat oss att världen snabbt kan förändras, på ett sätt som nästan ingen kunde ana. En lärdom bland andra är att det är viktigt att använda teknik för att stärka företagen inför framtiden. Vi tagit hjälp av Tom Cheesewright, en ledande futurist, som undersökt och ger sin syn på vad framtiden kan innebära för detaljhandeln. Läs och ladda ner den engelska rapporten nedan.

Building the Bionic Business

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.