Bionic Report Retail | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND

BIONIC REPORT 2021

RETAIL EDITION

Under coronapandemin förändrades världen snabbt och på ett sätt som nästan ingen kunde förutspå. En lärdom bland andra är att det är viktigt att använda teknik för att stärka företagen inför framtiden. Vi har tagit hjälp av Tom Cheesewright, ledande futurist, som undersökt och ger sin syn på vad framtiden kan innebära för detaljhandeln. Rapporten är på engelska.

UNIKA INSIKTER

  •  Förändringar som krävs för att behålla sin konkurrenskraft
  • Den perfekta balansen mellan människa och maskin
  • Möjligheterna med automatisering och nya teknologier

LADDA NER RAPPORTEN!

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång till rapporten.