MyTeam - DEKRA Automotive | Nexer
Skip to content

Så fick DEKRA ett av de mest tillförlitliga besiktningssystemen i branschen

DEKRA är Europaledande inom bilbesiktning och utför årligen fler än 28 miljoner besiktningar fördelat på verksamheter i 24 länder världen över. För DEKRA:s Sverigeverksamhet är ett tillförlitligt och välfungerande boknings- och besiktningssystem avgörande för att den dagliga operativa verksamheten ska fungera smidigt. 

UTMANING

Boknings- och besiktningssystemet är navet i DEKRA:s verksamhet och måste vara tillförlitligt, funktionellt och alltid tillgängligt. Funktionaliteten ska vara grundligt testad och felfri. För att dessutom kunna möta nya lagkrav, såväl som önskemål från den egna organisationen och kunderna, är det också viktigt att enkelt kunna lägga till ny funktionalitet. För att kunna uppnå detta behövde DEKRA en kvalitetsmedveten och erfaren partner med tillräcklig kapacitet. En partner som jobbat med liknande applikationer och kunde ansvara för support, förvaltning och vidareutveckling av systemet. DEKRA valde Nexer MyTeam som sin partner.

LÖSNING

Nexer MyTeam satte samman ett skräddarsytt kundteam av specialister som matchade DEKRA:s behov av erfarenhet och kapacitet. Teamet skapade en struktur för de olika rollerna, ansvarsfördelningen, rutinerna för operativ och strategisk ledning, verktyg för planering och uppföljning – samt SLA:er (Service Level Agreements) för tillgänglighet och svarstider. Allt för att säkerställa att systemet alltid fungerar och kontinuerligt förbättras med hjälp av Nexer MyTeam. 

RESULTAT

Tack vare Nexer MyTeam som partner har DEKRA i dag ett av de mest tillförlitliga och moderna boknings- och besiktningssystemen i hela branschen. Och den egna personalen tycker systemet är stabilt och det lyfts fram som en av fördelarna med att arbeta för DEKRA. Även utanför DEKRA märks ett stort intresse för systemet då många är nyfikna och vill veta mer.

”Varför vi valde Nexer MyTeam? Vi upplever dem som strukturerade och proffsiga. De ser till att det funkar helt enkelt”
– Staffan Grandin, Senior Advisor Strategy & Development på DEKRA Automotive
Vill du veta mer?
Jonas Wollinger
Business Area Manager

+46 703 79 21 48
jons.wollinger@nexergroup.com

contact person