Case – Arbetsförmedlingen | Nexer
Skip to content

ARBETSFÖRMEDLINGEN

STÖD I ARBETET MED DIGITAL TILLGÄNGLIGHET

Arbetsförmedlingen ville ta ett helhetsgrepp för att göra sina digitala tjänster tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning. Nexers erfarna team hjälpte till med expertis, utbildning och kompetenta medarbetare.

Utmaning

Konsten att omvandla
lagstiftning till kultur

Arbetsförmedlingen är Sveriges största jobbförmedlare, med uppdraget att matcha arbetssökande med arbetsgivare och bidra till en väl fungerande arbetsmarknad i stort. Myndigheten ville göra sin webbplats och mobila applikationer mer tillgängliga, men stod inför flera utmaningar: för det första var den digitala infrastrukturen stor och komplex. För det andra måste tillgänglighetsarbetet genomföras i linje med lagstiftningen. För det tredje behövde personalen utbildas i bästa praxis för digital tillgänglighet.

leverans

Tillgänglighet är ett lagarbete

Det är viktigt att digital tillgänglighet införlivas i varje del av verksamheten – och det är alltid smidigast att göra rätt från början.


Nexer förenklade och optimerade processen genom att:
  • Utveckla och leverera utbildningar i digital tillgänglighet för Arbetsförmedlingens anställda.
  • Coacha Arbetsförmedlingens anställda i hur man bäst jobbar med digital tillgänglighet.
  • Skapa en serie videor som stegvis illustrerar bästa praxis för digital tillgänglighet.
  • Delta i en helpdesk där Nexer och myndighetens experter svarade på frågor om digital tillgänglighet.
  • Säkra digital tillgänglighet i designkomponenter till designsystem.
Nexer levererade också:
  • En tillgänglighetsmanual för att skapa digitalt innehåll
  • En checklista för att utvärdera tillgängligheten av digitalt innehåll
resultatet

STORA FRAMSTEG PÅ KORT TID

Under tiden för samarbetet med Nexer gjorde Arbetsförmedlingen stora framsteg i sitt arbete med digital tillgänglighet. Idag har myndigheten mer tillgängliga digitala tjänster, och det dagliga arbetet med dokument, webbsidor och filmer är bättre anpassat till lagstiftningen och internationell tillgänglighetsstandard. Dessutom är medarbetarna bättre rustade för att fortsättningsvis skapa ett tillgängligt digitalt innehåll på egen hand.

“Vi uppskattade samarbetet. Nexer hjälpte oss att göra våra digitala tjänster mer tillgängliga, samtidigt som vi påbörjade en struktur för vårt tillgänglighetsarbete och ökade kunskapen inom myndigheten.”
– Annica Leifsdotter, Enhetschef kommunikationsavdelningen, Arbetsförmedlingen

visste du att


Enligt Sveriges nya tillgänglighetslag ska webbplatser, produkter och tjänster vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning senast den 28 juni 2025? 

Lagen bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv och omfattar bland annat webbplatser, mobilapplikationer och e-handelssajter.

Digital tillgänglighet förbättrar användarupplevelsen för alla, inte bara för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet förbättrar också verksamhetens SEO och ger fler nöjda användare.

Nexer stöttar varje steg på vägen

Nexer är er partner när det gäller att bygga en inkluderande digital framtid. Vi är er ”one-stop-shop” för att skapa medvetenhet och utveckla kompetens hos er mest värdefulla tillgång – era medarbetare.

Vi har över 10 års erfarenhet av att arbeta med digital tillgänglighet och erbjuder tjänster som är utformade för att effektivt lösa era tillgänglighetsutmaningar och förbättra användarupplevelsen. I teamet ingår Nexers tillgänglighetsexpert Supreet Singh, Certified Advanced Document Specialist av IAAP (idag finns bara 175 certifierade experter globalt) samt certifierad CPACC.

Vill du veta mer?
Peter Knapp
Marknadschef & Digital försäljningschef

+46 708 85 03 03
peter.knapp@nexergroup.com

contact person