Co-worker trainings | Nexer
Skip to content

TILLGÄNGLIGHETSUTBILDNING 

Så skapar ni tillgängligt digitalt innehåll

Nexer utformar skräddarsydda utbildningar för olika roller inom er organisation, däribland webbredaktörer, utvecklare och UX-designers. Med hjälp av praktiska övningar och exempel från verkligheten säkerställer vi att deltagarna förstår vikten av och kan implementera tillgänglighet i era digitala projekt.

Digital tillgänglighet är nödvändig för att uppfylla såväl existerande som kommande lagkrav, samtidigt som ni breddar er användarbas. Nexer utbildar enligt Web Content Accessibility Guidelines 2.2, EN 301 549, DIGGs rekommendationer och Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lag). (samt, inte minst, Lagen om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster, som träder i kraft 28 juni 2025?)

Vår metodik bygger på att ge konkret kunskap och de nödvändiga verktygen för att säkerställa tillgänglighet i varje skede av processen – från innehållsproduktion till användarupplevelse och teknisk implementering.

UTBILDNINGAR 

Grundutbildningar
  • Utbildning inom digital tillgänglighet för testare
  • Utbildning inom digital tillgänglighet för UX-designers
  • Utbildning inom digital tillgänglighet för utvecklare
  • Grundutbildning för produktägare inom tillgänglighet

Avancerade utbildningar 
  • Utbildning inom digital tillgänglighet för testare 
  • Utbildning inom digital tillgänglighet för UX-designers 
  • Utbildning inom digital tillgänglighet för utvecklare 
  • Avancerad utbildning för produktägare inom tillgänglighet 

Vill du veta mer?

Boka ett möte