MyTeam - Dekra | Nexer
Skip to content

Dekra

EXTERN UTVECKLINGSAVDELNING
FIXAR BESIKTNINGSSYSTEMET

DEKRA är ett av världens ledande provnings- och certifieringsföretag. Affärsområdet Industrial Inspections utför tekniska kontroller för ökad person- och driftsäkerhet. Det innebär besiktning av allt från hissar och rulltrappor till pannor för fjärrvärmeanläggningar. DEKRA:s egenutvecklade besiktningssystem Safehub är det viktigaste IT-stödet i verksamheten och används i allt från att boka, planera och utföra besiktningarna till att skapa underlag för fakturering och kundportalen. Här kan kunderna få information om alla sina besiktningsobjekt och deras status.

utmaning

DEKRA har använt egenutvecklade besiktningssystem sedan länge. Detta på grund av att det inte finns färdiga system att tillgå som fullt ut stödjer den specialiserade verksamheten. Det är en förutsättning för att kunna planera och utföra det dagliga arbetet med full kontroll gentemot gällande och högt ställda myndighets- och kvalitetskrav.

Under andra halvan av 2010-talet fanns det behov av att utveckla nästa generations besiktningssystem för att möta kraven från en växande och alltmer komplex verksamhet. Vidare sågs det som en konkurrensfördel på både kund- och arbetsmarknaden att kunna tillhandahålla ett modernt IT-system som låg i teknisk framkant.

Samtidigt hade inte DEKRA själva kapaciteten för eller erfarenheten av att helt på egen hand genomföra ett så stort och verksamhetskritiskt utvecklingsprojekt. DEKRA behövde få en utvecklingsavdelning på plats, som levde upp till förväntningarna vad gäller kompetens, effektivitet och kvalitet.

LÖSNING

DEKRA kom i kontakt med Nexer och affärsområdet MyTeam som presenterade sin tjänst, extern utvecklingsavdelning, vilket DEKRA valde att satsa på.

Istället för att på egen hand bygga upp och arbetsleda en egen utvecklingsavdelning så ansvarar MyTeam för att tillhandahålla den utvecklingskapacitet och de specialistkompetenser som krävs för att uppfylla det aktuella behovet. Och varierar behovet över tid så kan teamet skalas upp och ner och man har därmed tillgång till det man behöver, när man behöver det.

Vidare får man via MyTeam en utvecklingspartner som parallellt jobbar med och har stor erfarenhet från jämförbara organisationer. Via en beprövad styrmodell kan man planera, styra och följa upp sitt utvecklingsarbete på både operativ och strategisk nivå. Detta ger möjligheten att få information och inspireras av vad som händer på marknaden och att gemensamt med MyTeam följa upp och ha en kontinuerlig dialog om arbetet som utförs, så att det ständigt kan förbättras och effektiviseras.

RESULTAT

Med Nexer som utvecklingspartner fick DEKRA tillgång till utvecklingsresurserna och specialistkompetensen de behövde för att få nästa generations besiktningssystem, kallat Safehub, redo att rullas ut i verksamheten. Men med en omvärld i ständig förändring så tar inte arbetet slut där, utan IT-systemen behöver supporteras, vidmakthållas och vidareutvecklas. Det gjorde att DEKRA behöll sin externa utvecklingsavdelning även efter den initiala utrullningen för att kontinuerligt vidareutveckla Safehub enligt kraven från omvärlden och den ständigt pågående teknikutvecklingen.

“Nexer tillför mycket inspiration och rådgivning kring teknikval och trender. Vi upplever att det finns en väldigt stor proaktivitet och engagemang i teamet.”
Stefan Edevåg, Country IT Manager Sweden på DEKRA

Längs vägen har DEKRA och MyTeam utvecklat ett nära samarbete, på både operativ och strategisk nivå, där det gemensamma arbetet kontinuerligt följs upp, förbättras och effektiviseras. En naturlig ansvarsfördelning har etablerats där DEKRA bevakar och förmedlar nyheter och behov inom verksamhetsområdet medan MyTeam bevakar den tekniska utvecklingen och säkerställer att Safehub håller god teknisk kvalitet och att de möjligheter som teknikutvecklingen erbjuder uppmärksammas och när det är lämpligt tas tillvara.

3 STEG FÖR ATT OUTSOURCA OCH FÅ UT MAXIMALT AV DIN UTVECKLINGSAVDELNING

Är du nyfiken på hur samarbetet med en extern utvecklingsavdelning går till? Laddar ner guiden till en effektiv outsourcing av din utveckling här.

Jonas Wollinger
Business Area Manager

+46703792148
jonas.wollinger@nexergroup.com

contact person