Skip to content

UNIFIED COMMUNICATION

ALL DIALOG PÅ ETT STÄLLE

KOMMUNICERA EFFEKTIVT

Unified Communication samlar dina sälj- och kunddialoger i ett gemensamt gränssnitt. Det hanterar både inkommande och utgående meddelanden, manuella eller autogenererade. Dialogen med kunder kan föras genom epost, SMS, pushnotiser, Twitter och på Facebook.

Detta är en komplett lösning som styr hur epost och textmeddelanden skickas, vid en viss tid, till en särskild målgrupp. Du kan när som helst manuellt kontakta en specifik kund, en grupp kunder eller alla dina kunder. Vår portal ger dig en total översikt över allt som skickas, både i detta nu och historiskt. Unified Communication är en generisk plattform som Nexer levererar som en multikanaltjänst på egna servrar. Den kan kombineras med CRM och lojalitetssystem som Voyado och Quadient, för att stärka din kunddialog, förbättra servicen och öka lojalitet och försäljning.

EFFEKTIVISERA PROCESSER KRING KUNDKOMMUNIKATION

Du kan integrera Unified Communication med dina andra system så som CRM- och kundservicesystem. Vi anpassar lösningen utifrån era behov. Tack vare detta är det många typer av processer som kan effektiviseras med hjälp av Unified Communication. Exempel på det är:

– Kundservice; fråga och svar med full spårbarhet och kontroll, som skapar möjlighet till proaktiv informationshantering.
– Orderprocesser kopplade till e-handel och postorder; bekräftelser, lösenord, leveransinformation mm.
– Kundkommunikation; såväl masskommunikation som individuell kommunikation och både manuell och autogenererad dialog.
– Mobil marknadsföring; erbjudanden och kampanjer.

Läs mer om den kompletta lösningen, hur den fungerar och vad du kan få för resultat.

OMNIKANALKOMMUNIKATION FÖR MEDBORGARDIALOG

Genom möjligheten att samla all kommunikation, är vår lösning också lämplig för medborgardialog och avbrottskommunikation i kommunal verksamhet. Detta eftersom du kan skicka både manuell och automatisk gruppkommunikation, samt hantera svaren på denna på ett och samma ställe.

Läs mer om hur Unified Communication kan appliceras i kommunala tjänstebolag.

läs mer här

PROAKTIV INFORMATIONS-HANTERING I RESEBRANSCHEN

Vår lösning ger dig möjligheten att ha hela din sälj- och kunddialog på samma ställe. Den löser såväl inkommande som utgående dialog och såväl manuell som autogenererad dialog. Unified Communication är därför också en komplett lösning för dig som vill kunna styra hur exempelvis mail och sms ska skickas ut vid ett visst datum till en specifik grupp med människor. Via en portal får du en komplett översikt över alla meddelanden, såväl historiska som aktuella. Du kan när som helst gå in och manuellt hantera en dialog med en specifik kund, en grupp av kunder eller samtliga kunder.

läs mer här

Relaterade tjänster

E-handel

Utveckla din e-handel som en del av din marknadsstrategi i stort.

Product Information Management

Samla all produktinformation centralt

CUSTOMER RELATIONSHIP Management

Gör det bästa av dina kundrelationer

Kontakta oss

Är du redo att börja något nytt? Vi har all expertis du behöver för att skapa en spännande och löftesrik framtid. Skicka ett meddelande, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Never miss a thing With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.

With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.