Nexer tecknar ramavtal med Nordic Medtest | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
13 jan 2023

Nexer tecknar ramavtal med Nordic Medtest

I Medtests upphandling av konsulttjänster inom IT blev Nexer tilldelade avtal inom två av tre ansökta områden och blev etta i rangordningen i de tilldelade avtalsområdena.
Varje avtalsområde innefattar flera roller som möter Nordic Medtests behov av experter och specialister i sitt arbete för en fungerande nationell digital infrastruktur inom vård, omsorg och e-hälsa.
De olika områdena där Nexer ansökt och fått tilldelning är:

Avtalet gäller från januari 2023 med en avtalstid på 24 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare 24 mån. Den totala volymen för de två ovanstående områdena är 120 miljoner kronor.
– Vi är naturligtvis oerhört stolta och glada över tilldelningen kring detta ramavtal. Det visar än en gång att Nexer är ett techbolag i absolut framkant som vill skapa en lovande framtid tillsammans med våra kunder. Genom tilldelningen av Nordic Medtests ramtavtal kring IT-konsulttjänster så kan vi bidra till en fungerande nationell infrastruktur kring samhällskritiska system i den svenska välfärden vilket känns otroligt viktigt och väldigt spännande, säger Matthias Lehnecke Affärsenhetschef på Karlstadskontoret.

Mer information om Nexer på nexergroup.com

Kontakt
Matthias Lehnecke, BU Manager Nexer i Karlstad
matthias.lehnecke@nexergroup.com
+46 733 43 43 00
Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef
beatrice.silow@nexergroup.com
+46 703 79 15 06