Nexer tecknar avtal med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
30 jun 2022

Nexer tecknar avtal med Sveriges innovationsmyndighet Vinnova

Nexer tecknar avtal med Vinnova, vars uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt. Avtalet omfattar leverans av konsulttjänster för att förvalta och utveckla ärendehanteringssystemet Effekta.

Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt, vilket ligger helt i linje med Nexers vision om en lovande framtid och fokus på tech och entreprenörskap. Samarbetet mellan Nexer och Vinnova har pågått under en längre tid, och fördjupas nu ytterligare med ett avtal om utveckling av ärendehanteringssystemet Effekta.

Vinnova satsar ungefär tre miljarder kronor på forskning och innovation varje år. Genom Vinnovas stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och testa nya idéer innan det blir lönsamt. För sin ansökans- och bidragshantering använder Vinnova ärendehanteringssystemet Effekta, som är baserat på standardprodukten Platina från Formpipe Software.

Avtalet med Nexer omfattar leverans av konsulttjänster för att förvalta och utveckla Effekta. Förutom teknisk kompetens för Platina inkluderar avtalet även grafisk design/UX, projektledning och andra kompetenser för att uppnå en kvalitativ förvaltning och utveckling. Avtalsperioden är på 5 år och avtalsvärdet är uppskattat till cirka 17 miljoner kronor.

Vi är väldigt stolta över det fortsatta förtroendet från Vinnova, vilket återigen bevisar att vi är en ledande leverantör inom digital transformation. Det nya avtalet skapar även möjligheter för oss att fortsätta växa inom vår satsning på Platina och offentlig sektor, berättar Thomas Gustavsson, affärsområdeschef på Nexer Information Management.

Nexer är ledande inom digital transformation och experter på bland annat dokument- och ärendehanteringssystemet Platina by Formpipe. Företaget har arbetat med införande, support och förvaltning av systemet sedan 2001. Den höga efterfrågan på Nexers kompetens inom området gör att verksamheten växer kraftigt i framför allt Stockholm, Västerås och Karlstad.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Gustavsson, Business Area Manager, Nexer Information Management
thomas.gustavsson2@nexergroup.com
+46 706 017115

Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef, Nexer Group
beatrice.silow@nexergroup.com
+46 703 791506