Nexer tar plats när Sveriges främsta AI-experter samlas | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
13 sep 2021

Nexer tar plats när Sveriges främsta AI-experter samlas för att stärka Europa.

Sveriges främsta AI-experter samlade i nystartat Advisory board för att stödja EU:s strategiarbete inom AI.

EU-parlamentarikern Jörgen Warborn gör nu den svenska AI-expertisen hörd i EU. Syftet är att stärka Europa på den globala AI-arenan och förbättra förutsättningarna för svensk tech-sektor. EU-parlamentet ska besluta om ett heltäckande regelverk för artificiell intelligens, vilket kommer sätta ramarna för hur tekniken får användas i framtiden.

Jörgen Warborn är Sveriges enda representant i EU-parlamentets utskott för artificiell intelligens. Utskottet ska utarbeta EU:s långsiktiga strategi på AI-området och kommer spela en viktig roll i utformningen av det nya AI-regelverket.

”Artificiell intelligens är raketen som tar oss in i framtiden och då kan vi inte tanka den med bromsolja. Lagstiftningen måste boosta den digitala utvecklingen och samtidigt garantera allas trygghet på resan”, säger Jörgen Warborn.

Nu skapar Warborn ett eget advisory board bestående av handplockade, politiskt obundna rådgivare. Syftet är att reda ut de komplexa frågeställningar och etiska konflikter som präglar utvecklingen av AI-teknologi. Expertgruppen består av forskare, filosofer och företagsledare. Samtliga med djup kunskap inom AI och närliggande ämnesområden.

”Utvecklingen på AI-området går otroligt snabbt. Därför är det viktigt att vi politiker samlar så mycket kunskap som möjligt för att kunna driva utvecklingen åt rätt håll. Europa har kommit rejält på efterkälken gentemot USA och Kina. Vi måste få upp farten om vi ska bibehålla vår konkurrenskraft i den digitala eran. I Sverige har vi några av världens vassaste hjärnor inom tech och mitt mål är att göra dem hörda i EU”, säger Jörgen Warborn.

Lars Kry, vd för Nexer Group och en av medlemmarna i expertgruppen säger:

”AI är oerhört viktigt för Sverige och hela tech-branschen och jag är hedrad över att vara delaktig i detta arbete. Vi har redan haft flera arbetsmöten och jag ser fram emot att tillsammans med övriga experter arbeta fram viktiga strategier för framtiden.”

Den nya expertgruppen är politiskt obunden och består av följande personer:

Anna Felländer – Grundare av AI Sustainability Center, rådgivare till regeringen
Göran Lindsjö – AI-rådgivare i Sverige och internationellt
Anders Sandberg – Forskare vid Future of Humanity Institute – Oxford-universitetets filosofiska fakultet
Carolina Brånby – Jurist, ansvarig för digital policy på Svenskt Näringsliv
Erik Kruse – Teknik- och nätverksevangelist
Fredrik Heintz – Bitr. professor vid Linköpings Universitet, ordf. i Svenska AI-sällskapet och föreståndare vid WASP forskarskola
Lars Kry – Framtidsvisionär, företagsledare och entreprenör
Lukas Finnveden – Forskare vid Future of Humanity Institute – Oxford-universitetets filosofiska fakultet
Judith Wolst – Författare, entreprenör och digital strateg
Mouna Esmaeilzadeh – Läkare, hjärnforskare och entreprenör

Om AIDA:

AIDA – Artificial Intelligence in a Digital Age är ett specialutskott i Europaparlamentet som utvecklar en långsiktig strategi för hur AI ska användas inom EU. Läs mer om AIDA.

Kontakt:

Ashkan Ardalan, Presskontakt
076 266 21 53
ashkan.ardalan@techposition.se

Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef Nexer Group
070 379 15 06
beatrice.silow@nexergroup.com