Nexer förvärvar Kairos Future för framtidssäkrad digitalisering | Nexer
Skip to content
VÄLJ SPRÅK VÄLJ LAND
pressrelease
8 jun 2021

Nexer förvärvar Kairos Future för framtidssäkrad digitalisering

Ledningsteamet från Nexer och Kairos Future. Fv Jörgen Jedbratt, Mats Lindgren, Johanna Danielsson, Lars Kry, Martin Am Zoll, Erik Herngren

Nexer stärker sin position som en strategisk partner inom digital transformation och affärsutveckling och går in som huvudägare i Kairos Future – ledande inom framtidsorienterat strategi- och innovationsarbete. Nexer och Kairos Future intar tillsammans en spännande position på marknaden genom att erbjuda framtidssäkrad digitaliseringstransformation.

Vid sidan av värderingsförändringar och institutionella förändringar är teknik den viktigaste drivkraften för förändring. Nexer har i över 30 år levererat innovativa tekniklösningar till några av världens mest kända och krävande bolag. Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper ledare över hela världen att skapa framtidens hållbara företag och samhälle genom framtidsorienterat strategi- och innovationsarbete.

Tillsammans kan Nexer och Kairos Future erbjuda end-to-end lösningar med framtidssäkrade techstrategier samt implementering av framtagen digitaliseringsstrategi. Något som efterfrågas av allt fler kunder nationellt och globalt.

– Digitaliseringen är, vid sidan av klimatomställningen, den viktigaste omvärldsförändringen just nu. Samarbetet med Nexer innebär en fantastisk möjlighet för oss att ta nästa steg på Kairos Futures resa och stötta våra kunder i de många transformationsprocesser som pågår, både nationellt och internationellt, säger Mats Lindgren, VD och grundare av Kairos Future.

Genom att bygga vidare på ett mångårigt samarbete mellan Nexer och Kairos Future tas, i och med förvärvet, nästa steg mot att kunna vägleda kunderna att fatta rätt beslut i dag, för att vara framgångsrika i framtiden.

– Som framtidens techbolag har vi fokus på strategi, teknik och kommunikation och tillsammans med Kairos Future stärker vi vår kompetens inom framtidsorienterat strategi- och innovationsarbete. Våra kunder står inför allt mer komplexa utmaningar och efterfrågar en långsiktig partner som kan vara med från den konceptuella nivån som sträcker sig upp emot 10-15 år framåt till konkret implementering. Tillsammans tar vi sikte mot en morgondag som bär på ett löfte om en bättre framtid för alla, förklarar Lars Kry, VD för Nexer Group AB.

–Vi har i styrelsen kontinuerligt diskuterat olika framtida vägar och partnerskap. Nexer var det bolag som matchade vår kravspecifikation och tillsammans ges än större möjligheter att driva vår affär, kommenterar Michael Forsmark, styrelseordförande Kairos Future.

Kairos Future kommer fortsatt vara ett fristående, oberoende företag med eget varumärke samt ha samma affärsidé och verksamhet som tidigare.

Den nya ägarstrukturen innebär 60 % ägande av Nexer samt 40 % ägande av Kairos Futures nuvarande ägare.

Om Nexer Group AB:
Nexer Group (fd Sigma IT) är ett globalt techbolag med rötter i svensk entreprenörsanda och innovationskraft. Nexer har 1 600 experter i 9 länder och är en del av Danir-gruppen, ett svenskt privatägt företag med 8 000 medarbetare i 16 länder. Nexer arbetar idag med några av världens största och mest krävande bolag där man tillför expertis inom digital transformation, artificiell intelligens, IT och FoU.

Om Kairos Future AB
Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper ledare över hela världen att skapa framtidens hållbara företag och samhälle genom framtidsorienterat strategi- och innovationsarbete. Kairos Future grundades 1993, har huvudkontor i Stockholm och egna kontor, representanter samt samarbetspartners över hela världen.

KONTAKT FÖR MER INFORMATION:
Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef Nexer Group
beatrice.silow@nexergroup.com
+46 703 791506

Johanna Danielsson, VP Kairos Future
johanna.danielsson@kairosfuture.com
+46 703 924537