Tävlingsvillkor - DreamBig
Skip to content
MENU

  Tävlingens villkor

  DREAM BIG NEXER INNOVATION RACE 2022

  Vinn upp till 1 miljon kronor. Dream Big Nexer Innovation Race är en global och jämlik tävling för entreprenörer som fokuserar på innovativa affärslösningar inom digitalisering och tech.
   
  Alla är välkomna att delta med sin affärsidé. Det kan handla om en tjänst eller konsultverksamhet, eller en helt ny produkt. Din affärsidé kan presenteras i form av en idé, ett Proof of Concept, en prototyp, etc, men den får inte vara kommersialiserad.

  VEM KAN SÖKA?

  Alla kan delta, antingen som team eller individuellt (nedan kallad tävlande). Minimiålder för samtliga tävlande är 18 år. Dream Big tar jämställdhet på allvar och uppmuntrar såväl kvinnor som män att delta.
   
  Dream Big är en global tävling. Tävlande som nomineras till pitch-dagen och prisutdelningen kan delta via länk.

  ALLMÄNNA VILLKOR

  Alla tävlingsbidrag måste vara den tävlandes egen idé.
   
  När ansökan har lämnats in har juryn och Nexer rätt att analysera och utvärdera idén eller lösningen. Juryn eller Nexer får inte använda en idé eller en lösning som lämnas in, såvida detta inte är överenskommet med och godkänt av respektive tävlande.
   
  Om ansökan lämnas in av ett team utses en representant som ansvarar för registrering och inlämning av ansökan. Samtliga teammedlemmar måste anges i ansökan. Representanten agerar på gruppens vägnar, godkänner tävlingsvillkoren och ser till att alla i teamet har läst, förstått och gått med på att uppfylla dem.

  En person kan delta i fler än ett team och även delta som individuell tävlande.
   
  Tävlande kan skicka in fler än ett tävlingsbidrag.
   
  De tävlande ansvarar för att deras tävlingsbidrag inte gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter, som patent eller upphovsrätt.
   
  Juryn eller Nexer ansvarar inte för intrång i immateriella rättigheter.
   
  Deltagarna är överens om att Nexer kompenseras för alla eventuella skador och kostnader som uppstår till följd av tredje parts anspråk på immateriella rättigheter gentemot Dream Big i fråga om inlämnade ansökningar.

  ANSÖKNINGSPERIOD

  Ansökningsperioden till Dream Big löper från 22 juni till 18 september 2022.

  URVALSKRITERIER

  Juryn bedömer såväl affärsidén som den tävlandes affärsförståelse baserat på nedan kriterier.

  RESULTAT

  Juryns beslut kan inte överklagas.

  iNNOVATION

  Hur innovativ är idén och hur stora möjligheter har den att lyckas på marknaden?

  TEKNISK IMPLEMENTERING

  Ger den tekniska implementeringen av produkten eller tjänsten en framtida tillväxtmöjlighet som motsvarar affärsbehovet?

  AFFÄRSPOTENTIAL

  Vilken marknadspotential har affärsidén?

  ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSSINNE

  Är deltagaren tillräckligt realistisk, passionerad och engagerad för att kunna förverkliga sin affärsidé på ett framgångsrikt sätt? Är viljan att lyckas tillräckligt stark?

  DREAM BIG PRISPENGAR

  Nexer är intresserade av att investera upp till 1 miljon kronor i den vinnande start-upen. Prissumman är skräddarsydd för att möta vinnarens behov av kapital, aktieinvesteringar, affärsstöd, tekniskt know-how, marknadsföring, säljsupport, mentorskap eller nätverk. Nexer är en aktiv partner och kan bidra med expertis inom våra expertområden strategi, teknik, försäljning och marknadsföring.

  Kommunikation och marknadsföring

  Alla tävlande som fortsätter till pitch-dagen och finalen godkänner att Nexer får använda inlämnat material i Dream Bigs marknadsföring. Till exempel klipp och bilder från pitch-dagen av deltagarna. Kommunikationen kan dock inte avslöja några viktiga detaljer om affärsidéerna och affärsplanerna. Detta innebär att Nexer har rätt att publicera delar av tävlingsbidrag och bilder på deltagarna, i digitala kanaler, alltid i enlighet med svensk lag och god praxis.

  Pitch-dag och prisceremoni

  Genom att delta i tävlingen åtar sig tävlande att delta på en pitch-dag. De fyra finalisterna förbinder sig också vid att delta vid tillkännagivandet av vinnaren under Nexer Summit i november 2022. För tävlande utanför Sverige går det bra att medverka via länk.
   
  Alla som är involverade i Dream Big har undertecknat ett sekretessavtal och har ingen rätt att använda eller förmedla idéer eller lösningar för kommersiella ändamål utan deltagarnas medgivande. Dessa villkor gäller för alla tävlande (inklusive alla teammedlemmar) som tävlar i Dream Big.

  Ansvarig för Dream Big:
  • Nexer är initiativtagare och ansvarig för hela tävlingen.

  Kontakta oss

  Har du några frågor?

  Skicka ett email till dreambig@nexergroup.com, eller kontakta Beatrice Silow på beatrice.silow@nexergroup.com, +46 703791506