Skip to content

TäVLINGENS VILLKOR

DREAM BIG NEXER INNOVATION RACE 2021

VINN UPP TILL 1 MILJON SEK

Dream Big Nexer Innovation Race är en global och jämlik tävling för entreprenörer som fokuserar på innovativa affärslösningar inom digitalisering och tech.

Alla är välkomna att delta med sin affärsidé. Det kan handla om en service- eller konsultverksamhet, eller en helt ny produkt. Din idé kan presenteras i olika stadier (idé, konceptbevis, prototyp, etc.), men den får inte vara kommersialiserad.

VEM KAN SÖKA?

Alla kan delta, antingen som team eller individuellt (nedan kallad tävlande). Minimiålder för samtliga tävlande är 18 år. Dream Big tar jämställdhet på allvar och uppmuntrar såväl kvinnor som män att delta.

Dream Big är en global tävling. Tävlande som nomineras till pitch-dagen och prisutdelningen kan delta via länk.

ALLMÄNNA VILLKOR

Alla tävlingsbidrag måste vara den tävlandes egen idé.

När ansökan har lämnats in har juryn och Nexer rätt att analysera och utvärdera idén eller lösningen. Juryn eller Nexer får inte använda en idé eller en lösning som lämnas in, såvida detta inte är överenskommet med och godkänt av respektive tävlande.

Om ansökan lämnas in av ett team utses en representant som ansvarar för registrering och inlämning av ansökan. Samtliga lagmedlemmar måste anges i ansökan. Representanten agerar på gruppens vägnar, godkänner tävlingsvillkoren och ser till att alla i teamet har läst, förstått och gått med på att uppfylla dem.

En person kan delta i mer än ett team och även delta som individuell tävlande.

Du kan skicka in fler än ett tävlingsbidrag.

De tävlande ansvarar för att deras tävlingsbidrag inte gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter, som patent eller upphovsrätt.

Juryn eller Nexer ansvarar inte för intrång i immateriella rättigheter.

Deltagarna är överens om att Nexer kompenseras för alla eventuella skador och kostnader som uppstår till följd av tredje parts anspråk på immateriella rättigheter gentemot Dream Big i fråga om inlämnade ansökningar.

ANSÖKAN & KRITERIER

ANSÖKNINGSPERIOD

Ansökningsperioden till Dream Big löper från 24 maj till 19 september 2021.

AFFÄRSPOTENTIAL

Vilken marknadspotential har affärsidén?

URVALSKRITERIER

Juryn bedömer såväl affärsidén som den tävlandes affärsförståelse baserat på följande kriterier:

ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSSINNE

Är deltagaren tillräckligt realistisk, passionerad och engagerad för att kunna förverkliga sin affärsidé på ett framgångsrikt sätt? Är viljan att lyckas tillräckligt stark?

Innovation

Hur innovativ är idén och hur stora möjligheter har den att lyckas på marknaden?

RESULTAT

Juryns beslut kan inte överklagas.

TEKNISK IMPLEMENTERING

Ger den tekniska implementeringen av produkten eller tjänsten en framtida tillväxtmöjlighet som motsvarar affärsbehovet?

DREAM BIG PRISPENGAR

Prissumman för Dream Big är upp till 1 miljon SEK och anpassas till vinnarnas behov av finansiering, affärsstöd, teknisk support, marknadsföring eller säljstöd, mentorskap eller nätverkande.

Priset ger dig en möjlighet att starta upp och utveckla ditt företag.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Alla tävlande som fortsätter till pitch-dagen och finalen godkänner att Nexer får använda inlämnat material i Dream Bigs marknadsföring. Till exempel klipp och bilder från pitch-dagen av deltagarna. Kommunikationen kan dock inte avslöja några viktiga detaljer om affärsidéerna och affärsplanerna. Detta innebär att Nexer har rätt att publicera delar av tävlingsbidrag och bilder på deltagarna, i digitala kanaler, alltid i enlighet med svensk lag och god praxis.

Pitch-dag och prisceremoni

Genom att delta i tävlingen åtar sig tävlande att delta på en pitch-dag. Om laget också går till finalen förbinder sig tävlande att delta vid tillkännagivandet av vinnaren under Nexer Summit i november 2021. (Förutsatt att det är tillåter att samlas med tanke på coronapandemin.) För tävlande utanför Sverige går det bra att medverka via länk.

Alla som är involverade i Dream Big har undertecknat ett sekretessavtal och har ingen rätt att använda eller förmedla idéer eller lösningar för kommersiella ändamål utan deltagarnas medgivande. Dessa villkor gäller för alla tävlande (inklusive alla lagmedlemmar) som tävlar i Dream Big.

Ansvarig för Dream Big:
Nexer står är initiativtagare och ansvarig för hela tävlingen.

Kontakta oss

Har du några frågor?

Skicka ett email till dreambig@nexergroup.com, eller kontakta Beatrice Silow på beatrice.silow@nexergroup.com, +46 703791506

Never miss a thing With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.

With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.