Skip to content

Kvalitets-ledningssystem

Guide är vårt ledningssystem som är anpassat till Sharepoint Modern och ISO 9001. Med Guide är alla viktiga aspekter på plats. Det har aldrig varit enklare att skapa tydlig information och kontinuerlig förbättring av era processer.

Guide

Guide gör det möjligt att skapa processer i Microsoft Visio och sedan publicera dem direkt på en bestämd sida i ledningssystemet eller som en integrerad del av intranätet.

All information har en ägare som ansvarar för att informationen är uppdaterad. Guide gör det enkelt att visa processens riskbedömning och har också ett inbyggt stöd för återkoppling, rapportering om avvikelser samt revision.

En informationsägare har också möjlighet att följa upp och se vem som läst särskild information och när.

Susanne Erkenmark
Business Unit Manager

+46734082927
susanne.erkenmark@nexergroup.com

contact person