Smart Industries - Smarta kommunen | Nexer
Skip to content

Den smarta kommunen

Trygg automatiserad förvaltning

välkommen till den smarta kommunen

Tänk dig att aldrig mer behöva betala hundratusentals kronor för vattenskador i din kommuns fastigheter. Att få reda på när det är dags att rensa dagvattensystemen innan de svämmar över. Eller att bara behöva skicka personal för att vattna din kommuns parker och trädgårdar när det faktiskt behövs. Den Smarta Kommunen gör allt detta möjligt och mer därtill. Med små enkla sensorer som kan placeras var som helst med hjälp av dubbelhäftande tejp, av vem som helst, får du proaktiva meddelanden direkt på datorn eller mobilen som berättar när något behöver åtgärdas eller kräver underhåll. Du får snabbt en överblick av alla dina områden i en enkel överskådlig dashboard.

användningsområden & Startpaket

Vattenläckor i fastigheter

Med smarta sensorer kan läckor istället upptäckas i ett mycket tidigt stadie och fastighetsägaren får reda på eventuella läckor långt innan hyresgästen.
Det innebär besparingar på minst 250 000 SEK per vattenläcka och enklare, optimerad service för fastighetsskötare.

STARTPAKET
Läckage-, fukt- och 
temperatursensorer, 20 st

Översvämning i dagvattensystem & rör

Översvämningar sker titt som tätt på grund av förhöjda vattennivåer och kraftiga regn. Att inspektera vattennivåer och ledningar har tidigare varit ett manuellt arbete. Med smarta sensorer kan du istället monitorera vattennivåerna i realtid för att både kunna vara proaktiv, och reagera omedelbart när det behövs. Sensorerna larmar när vattennivåerna når en viss gräns, eller när rören behöver rensas, vilket innebär reducerade kostnader för städer, människor och försäkringsbolag.

STARTPAKET
Vattennivågivare, 12 st

Bevattning av parker & trädgårdar

Att veta när jorden i parker och rabatter har rätt fuktnivå, när papperskorgar är redo att tömmas eller när städning behövs är svårt utan manuell inspektion. Fram tills nu. Med utplacerade sensorer i parker och trädgårdar får du automatiskt information när det är dags att vattna, tömma fulla papperskorgar eller städa. Teamet som administrerar underhåll av parker guidas kring vattning och städning, transporter och vattenanvändning reduceras, och invånarna får ett bättre intryck av stadsmiljön.

STARTPAKET
Fuktgivare jord, 10st

Inomhusklimat

Ren luft är viktigt för att vi ska må bra inomhus och inte drabbas av trötthet, huvudvärk och allergier. Men att säkerställa luftkvalitet i exempelvis klassrum och allmänna ytor kan vara en utmaning. Genom att placera ut sensorer i din kommuns lokaler kan du både optimera energiförbrukningen och inomhusklimatet. Luftkvaliteten mäts kontinuerligt och sensorerna larmar om gränsvärden skulle överskridas. På så vis får ni en förbättrad inhomhusmiljö, människor som trivs i lokalerna de vistas i och elever som är gladare och får bättre studieresultat.

STARTPAKET
Temperatur-, fukt- och  CO2 sensorer, 12 st

Fyllnadsgrad soptunnor

Att skräp slängs i soptunnor istället för på marken är bra för miljön, men överfulla sopkorgar blir snabbt ett tråkigt inslag i stadsmiljö och parker. Många kommuner använder rutinmässiga tömningsronder vilket innebär att soptunnorna kan vara mer eller mindre fulla när det är dags att ta hand om dem. Med sensorer i soptunnorna mäts fyllnadsnivån istället automatiskt och teamet som administrerar renhållningen kan skicka ut personal för tömning enbart när det behövs. Det innebär optimerad städning och färre transporter, renare miljö och soptunnor med plats för mer skräp, och sist men inte minst, ett bättre intryck av stadsmiljön.

STARTPAKET
Fyllnadsnivågivare (radar), 12 st

Om Nexer Smart industries

Nexer Smart Industries stöder dig hela vägen på resan mot att bli mer uppkopplad och automatiserad. Från att kartlägga affärsbehov och definiera den strategiska riktningen till att sätta detta komplexa ekosystem i verket. Vi erbjuder lösningar för fastigheter, logistik och materialhantering samt tillverkande industrier. 

Kontakta oss
Martin Lundkvist
Business Area Manager

+46 (0) 730 26 39 62
martin.lundkvist@nexergroup.com

contact person