RTLS - Real-Time Location System, Nexer & Sewio SV | Nexer
Skip to content

real-time location system (RTLS)

MONITORERA, OPTIMERA OCH SÄKRA ER VERKSAMHET MED NEXER OCH SEWIO

Med ett Real Time Location System (RTLS) från Sewio kan din verksamhet gå från oförutsägbar till smart. På de pulserande arbetsplatserna inom tillverkningsindustri och lagerhållning, står det aldrig still. Människor, fordon och maskiner är ständigt i rörelse, medan varor och komponenter kontinuerligt anländer, förflyttas och skickas vidare. Även om flödena är organiserade kan förlorade eller felplacerade delar, underutnyttjad kapacitet och arbetsplatsolyckor fortfarande utgöra utmaningar. Genom att implementera RTLS, kan du spåra allt från komponenter till personal i realtid, använda insamlade data för att optimera och förbättra processer, samt förstärka säkerheten genom att till exempel varna en truckförare om personal i området.

användningsområden

MONITORERING & AUTOMATISERING

Alltid koll på vart saker och ting befinner sig 

Med Sewio RTLS behöver du aldrig mer leta efter en felplacerad del eller råka skicka fel komponent till en viktig kund på grund av den mänskliga faktorn. Du slipper papperslappar och manuella processer för att i stället kunna spåra varenda komponent i realtid. Du kan se var de varit någonstans, vart de är på väg och var de befinner sig här och nu. Detta kommer särskilt väl till pass om man producerar ett stort antal snarlika produkter som ska skickas till olika platser och kunder. Systemet kan även integreras i andra system, för att automatisera eller verifiera processer.

optimering & effektivisering

Effektivisera flöden och hitta flaskhalsar

Den smarta industrin präglas till stor del av data. När all data samlas och sparas i systemet öppnar det upp för möjligheter att kunna analysera, optimera och effektivisera verksamheten. Du kan exempelvis skapa heat maps över din lokal och se vilka rutter som stoppar flödet, och hur dessa kan ledas om. Eller analysera data från specifika fordon eller utrustning för att se hur mycket de nyttjas. De kanske kan användas till större grad och att du exempelvis inte behöver anställa ytterligare personal.  

säkerhet

Automatiserad och trygg säkerhet

Personsäkerhet är alltid prioritet ett, särskilt i verksamheter som använder tunga och potentiellt farliga maskiner eller har omfattande trafik på golvet. Med ett RTLS kan säkerheten bli betydligt bättre. Truckar bromsar, reducerar hastigheten eller varnar föraren automatiskt när de känner av en människa i sin närhet. Traverser med tung last stannar automatiskt och larmar om en person riskerar att hamna under. Du kan till och med använda systemets taggar vid brandövningar för att se var i lokalen det är svårast att ta sig ut.

Så funkar det

Sewio Real Time Location System (RTLS) kommer med fördelarna av hög precision, lång batteritid och hög tolerans mot störningar. Och hur fungerar det? Genom att endast installera fyra ankare i taket i din lokal, och placera tillhörande taggar på olika komponenter inom området, mäts tiden det tar att kommunicera mellan de två komponenterna. Sedan räknar en algoritm ut var godset befinner sig och du får en översyn, och tillgång till all data, i systemet online. Enkelt va?

Tekniken är det bästa valet för hög precision i realtid, hög tolerans mot störningar men också för att inte behöva förlita sig fri sikt. RTLS fungerar på så vis bra även om det finns mycket plåt, järn eller skrot i miljön – något andra tekniker kan störs av. Effekten från systemet är så pass låg att det inte påverkar annan elektronisk utrustning.

Startpaketet

För dig som vill testa och utvärdera Sewio RTLS (Real Time Location System) erbjuder Nexer ett startpaket med alla nödvändiga delar för att utvärdera systemet på en begränsad yta om 400 kvm. Startpaketet kräver ingen tillgång till befintligt nätverk eller någon ny infrastruktur.

Konfiguration och mjukvara för att spåra taggarnas position tillsammans med en uppsättning visuella funktioner såsom zoner, varningar och enklare dataanalyser ingår.

OM NEXER SMART INDUSTRIES

Nexer Smart Industries stöder dig hela vägen på resan mot att bli mer uppkopplad och automatiserad. Från att kartlägga affärsbehov och definiera den strategiska riktningen till att sätta detta komplexa ekosystem i verket. Vi erbjuder lösningar för fastigheter, logistik och materialhantering samt tillverkande industrier.

Kontakta oss
Martin Lundkvist
Business Area Manager

+46 (0) 730 26 39 62
martin.lundkvist@nexergroup.com

contact person