MinPension | Nexer
Skip to content

enkel pensions-planering

MINPENSION – UTTAGSPLANERAREN

Många svenskar har intjänad pension från olika företag och behöver själva göra olika val kopplat till sin pension, vilket många tycker är svårt. Därför finns det en generell uppfattning att det är ganska komplicerat att gå i pension i Sverige. minPension efterfrågade en digital tjänst där användare kan få en överblick av hela sin pension och få konkret vägledning på resan mot pensionen.

lösningen

EN DIGITAl, TILLGÄNGLIG TJÄNST 

Nexer Maverick fick i uppdrag att ta fram ett koncept för en digitalisering av Uttagsplaneraren – en helt ny tjänst som skulle komplettera den redan befintliga pensionsportalen. Ett stort fokus låg på att säkerställa ett tillgängligt gränssnitt. Under hela designfasen genomfördes användarvänlighets- och tillgänglighetstester. Service-designers, UX-designers, UI-designers och frontend-utvecklare arbetade tillsammans för att skapa lösningen.

minPension’s digitala tjänst “Uttagsplaneraren” gör det enklare för svenskar att planera sin pension.

resultatet

Större förståelse

Maverick skapade en bred tjänst för personer med olika kunskapsnivåer och olika behov av stöd. En tjänst som skapar värde på flera plan – för användarna och pensionsbolagen. Tjänsten hjälper användarna att få en större förståelse för sin situation och sina olika valmöjligheter.

Vi hämtade inspiration från minPensions lekfulla koncept med byggklossarna i trä som ska göra det lättare att förklara pension. I tidningsannonsen till vänster ville vi visa att du själv ”målar” den pension du vill ta ut.

”Andra EU-länder är helt chockade över att vi kommit så långt i Sverige. Vi är världsledande.”
Patrik Malmquist, utvecklingsdirektör på minPension 

ÄR DU REDO ATT BÖRJA MED NÅGOT NYTT?
Peter Knapp
Marknadschef & Digital försäljningschef

+46 708 85 03 03
peter.knapp@nexergroup.com

contact person