Skip to content
Career

QUANTITATIVE RISK MANAGER TILL NEXER CYBERSECURITY!

Role

IT-säkerhet

Kompetens

Data/IT

Publikationsdatum

8 Jun 2021

Land

Sverige

Stad

Stockholm

Applikation deadline

8 Jul 2021

Nexer Cybersecurity växer och vill gärna ha med dig på vår tillväxtresa!

Vi är ett entreprenörsdrivet företag inom Nexer koncernen som leder den digitala revolutionen med banbrytande teknik där vi har ett uppdrag att leda förändring (inte följa) och se till att våra kunder är i framkant av förändringen. Vi är en strategisk partner för våra kunder och arbetar med strategi, teknik och kommunikation. I vårt gäng finner du en stark kultur, där passion och execution är vår värderingsgrund.

Vår vision är att

 • Möjliggöra digital transformation på ett säkert sätt
 • Skapa förutsättningar för att göra Cybersecurityaffärsrelevant 
 • Skapa förutsättningar att mäta effektivitetsgrad på säkerhet

Det är en ordentlig utmaning som alla verksamma inom området kan relatera till på ett eller annat sätt. I de många transformationsprojekt vi är involverade i är säkerhet en av nyckelkomponenterna. Vår målbild är att bygga in affärsrelevant säkerhet i all transformation oavsett vad denna må innebära. Vi sträcker oss från styrning och ledning till djupa tekniska implementationer vad avser säkerhet som möjliggör nya affärsmöjligheter, transparens och tydlighet från security operations till styrelsebordet. Här behöver vi din expertis för att växa ytterligare.

 

DIN VARDAG 

Vårt team minskar gapet mellan faktiskt säkerhetshållning och riskaptit. Vi möjliggör styrning och mätning av våra kunders existerande situation och hur denna mest effektivt kan uppnås. Vi är övertygande om att säkerhet måste bli mer affärsrelevant. För att uppnå detta måste verksamheter kunna få tydliga resultat kopplat kring ”Return On Investement”, effektivitetsgrad, och regelefterlevnad i realtid. Nexer Quantitative Risk Team har alla dessa förmågor idag men vi behöver bli fler vassa konsulter som stöttar våra kunder i Sverige såväl som internationellt. 

I denna roll erbjuds du en möjlighet att påverka dina kunders strategiska beslut inom säkerhet. Du kommer även ge dem en bild av hur väl deras säkerhetshållning verkligen är i förhållande till riskaptiten, för flera kunder kommer detta vara ett unikt tillfälle. Utöver detta kommer du stötta kunderna i deras väg framåt för att på ett säkert sätt fortsätta deras digitala transformationsresa. 

VEM ÄR DU? 

Du är en people person som är intresserad av att kunna påverka människor för att komma till insikt. Vi mäter maskiner men måste kunna skapa förståelse hos människor för att rätt beslut och åtgärder skall kunna tas och genomföras. 

Vi tror vidare att du:

 • Arbetat aktivt med säkerhet i 5 år eller mer
 • Gärna certifierad enligt:
 • CISSP
 • CISM eller motsvarande
 • Eventuellt bakgrund inom systemutveckling, CI/CD Continuous Integration / Continuous Deployment, Agile  
 • Historik i arbete med etablering/vidmakthållande av säkerhetsprogram på lednings/styrnings nivå, ex. säkerhetsrevisionmen även inom GRC-sektorn. 
 • God vana av att arbeta med och kommunicera med SecurityOperations såväl som Ledning kring säkerhetsfrågor 
 • Du har ett entreprenörielltmindset och gillar att bygga affärsupplägg och ta detta till marknaden; -vi står aldrig still. 

 

Vill du veta mer?

Tveka inte utan ansök idag! Vill du veta mer, kontakta VD Jesper Svegby på jesper.svegby@nexergroup.se alternativt mobil 0733565456

Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt.

 

Om Nexer Cyber Security? 

Nexer Cyber Security startades 2021 och är idag ett 10 tal medarbetare som erbjuder spetskompetens och flexibilitet med den stora koncernens resurser. 

Vi är en del av Nexer-koncernen, som är Sveriges största privatägda teknikkonsultbolag med över 6000 medarbetare i tolv länder. Inom Nexer har vi visionen ”Expect a better tomorrow” vilket är vår dagliga ledstjärna; en bättre morgondag för våra konsulter, våra kunder men även samhället i stort. Detta medför att vi jobbar aktivt med socialt ansvarstagande och har bland annat ett stort engagemang i organisationerna Star For Life, Pink Programming, Mitt Liv samt Uppstart Malmö.

http://www.sigmaitc.se/om-oss/csr

Never miss a thing With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.

With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.