Skip to content
Career

DATA ANALYTICS

Roll

Computer Engineers

Kompetens

Data/IT

Publikationsdatum

26 Oct 2021

Land

Sverige

Stad

Örebro

Deadline för ansökan

1 Feb 2022

Nexer skapades från Sigma IT och är framtidens techbolag med målet att stärka positionen som en långsiktig strategisk partner inom digital transformation. Vi jobbar inte bara som konsulter inom IT utan med digitalisering som helhet.

Vi har många spännande helhetsuppdrag för stora och små kunder i olika branscher. I de flesta uppdrag finns det ett behov av att ta fram lösningar för att analysera, bearbeta och presentera data. Nu söker vi dig som vill utvecklas vidare inom området Data & Analytics eller affärsapplikationer såsom Microsofts Power Platform, Sharepoint eller Dynamics. För denna roll behöver du inte vara erfaren utvecklare utan vi skapar förutsättningar för dig att ta dig in på området.

Om Rollen

Som utvecklare inom Data & Analytics hos oss ingår du i vårt analyticsteam. Vårt analyticsteam stöttar våra andra leveransteam genom sin specialisering. I våra leveransteam ingår konsulter med olika kompetenser som stöttar varandra i uppdragen genom tvärfunktionellt samarbete. I vårt affärsområde på Nexer i Örebro jobbar vi alla inhouse och vi värderar samarbete högt. Hos oss har du stor flexibilitet i hur du lägger upp din arbetsdag, både vad gäller när och varifrån du vill jobba. Att utveckla vår kunskap, lära ut till andra och lära av varandra är naturligt för oss och vi jobbar ständigt med att hitta flexibla och hållbara lösningar för lärande. Hos oss kan du utvecklas vidare inom ditt valda teknikområde eller hitta en ny passion inom ett annat, det är bara du som bestämmer.

Vem är du?

Troligen drivs du av att hjälpa, lära eller lösa problem. Du har ett analytiskt sinne och tycker om att vara detektiv i ditt arbete med data och i arbetet med att reda ut och förstå kundens önskemål. Kanske har du ett intresse eller nyfikenhet för AI i någon form. Utöver detta passar du in på några av dessa punkter.

  • Utbildning som systemvetare eller dataingenjör eller annan högre teknisk utbildning tillsammans med ett intresse för att visualisera, bearbeta och analysera data.

eller

  • Högre utbildning inom Statistik, Ekonomi eller Matematik tillsammans med ett intresse för teknik, arbetserfarenhet och vilja att ta ditt nästa steg inom IT.

Troligen har du också några av dessa

  • Erfarenhet av Power BI, Tableau eller Qlik Sense.
  • Erfarenhet av Python eller R.
  • Erfarenhet av SQL, relationsdatabas eller annan datalagringsplattform.
  • Erfarenhet av andra delar av Microsofts Power Platfom (Power Apps, Power BI, Power Automate, Power Virtual Agents)
  • Erfarenhet inom Sharepoint, Mircosoft Dynamics eller djup kunskap inom Excel

Nexer som arbetsgivare

Hos oss på Nexer behöver du inte begränsas av en roll eller ett ansvarsområde utan har alltid stora möjligheter att påverka. Hos oss är beslutsvägarna korta och du kan ofta gå från goda idéer till genomförande under en och samma arbetsdag. Vi samlas under ledordet Promising Future och jobbar för att skapa en bättre morgondag för oss själva, våra kollegor och världen i stort.

Never miss a thing With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.

With Nexer’s newsletter you get all the latest updates on everything we do.