Skip to content

vi löser komplexa problem

är digitalisering en av dina viktigaste frågor? nexer i örebro hjälper dig att lyckas.

Vi sätter människan främst i allt vi gör. Det leder till helt andra lösningar än när tekniken hamnar i första rummet. Har din organisation utmaningar knutna till digitalisering? Eller vill du korta ”time to market” för nya spännande erbjudanden där projekten drar ut på tiden? Då är Nexer i Örebro rätt partner för er. Vi stödjer er i er digitaliseringsresa – strategiskt, taktisk och operativt.

Vi älskar att sätta tänderna i komplicerade problem där det finns ett behov av att analysera och förstå en organisations hela ekosystem, för att komma fram till en lösning. Vårt mål är att hjälpa organisationer uppnå optimal samverkan i syfte att få ut så mycket som möjligt ur verksamheten. Vi kallar vårt erbjudande och vår metod Resolve™.

Nexer – en långsiktig partner

Vilka är Nexer i Örebro? Frågar du våra kunder skulle de säga att vi är en ärlig och långsiktig partner med ett uttalat mål; att bidra till en bättre morgondag genom att hjälpa våra kunder med deras utmaningar och jobba långsiktigt för att de ska vara bättre rustade för framtiden. Men också att vi är lite annorlunda än andra som sysslar med tekniska lösningar. Vi sätter människan i fokus och ser inte teknik som ett självändamål. Vi drivs av att göra människors arbetssituation bättre. För när individer lättare kan göra sina arbetsuppgifter så mår hela företaget bra och levererar effektivare mot och förbi uppsatta mål. Det kan låta okomplicerat. Trots det misslyckas många företag med det här, fast de själva upplever att de gör allt rätt. Här kommer Nexer och Resolve™ in.

Vi jobbar gärna i partnerskap

I uppdrag föredrar vi att arbeta i partnerskap med våra kunder, i stället för att ”bara” vara en leverantör som går in och löser ett problem för att sedan försvinna. Tillsammans utvecklas vi och skapar större värde och ser till att ni lyckas. För vi har inte lyckats förrän ni har lyckats. Självklart definierar vi tillsammans vad ”lyckas” innebär för just er. Sist men inte minst kommer vi gärna in i ett uppdrag så tidigt som möjlig för att kunna göra ett optimalt jobb.

Vad vi kan hjälpa till med

 • Om ni behöver tillväxt och uppskalning så stödjer vi er i att skapa en effektiv, lärande och modern organisation. Bland annat genom agil coaching och förbättrade arbetssätt. Ni blir en snabbrörlig organisation som ständigt utvecklas och lätt anpassar sig till snabba och ibland oväntade omvärldsförändringar.
 • Öka samverkan mellan olika parter i er organisation och kapa ledtider, samt förbättra effektiviteten så att utveckling går snabbare.
 • Göra era utvecklares vardag mindre stressig genom att förbättra arbetssätt kring utveckling.
 • Översyn av hela er organisation; strategiskt, taktisk och operativt med syfte att hitta det som inte fungerar. Lösa det, optimera teknik och verksamheten som en helhet, samt sänka kostnader.
 • Fungera som ”bollplank” och advisory board i frågor som rör digitalisering, verksamhetsutveckling och verksamhetsoptimering.
 • Kodutvärdering – vi ser över kodbas, enterprise-arkitektur och hela din systempark ur ett holistiskt perspektiv. Syftet är att komma fram till hur helheten behöver samspela och sitta ihop för att er verksamhet ska fungera optimalt.
 • Är du missnöjd med nuvarande leverantör? Resolve™ är vår metod för att snabbt ta oss in i och förstå både er verksamhet och era system. Vi hjälper dig med ett tryggt och smidigt övertagande.

Varför ska du anlita Nexer i örebro?

 • Vi har djup och bred kunskap inom IT. Bland annat mjukvaruutveckling, UI/UX, AI, system engineering, digitalisering, digitalt ledarskap – för att leda den digitala resan genom teamleveranser och organisationsutveckling.
 • Till skillnad från många andra inom vår bransch så har Nexer i Örebro ett holistiskt perspektiv i alla kundsamarbeten. Vi kan enkelt och snabbt både zooma in och zooma ut för att hitta rotorsaken till ert problem och ta fram strategier för att lösa det.
 • När du anlitar oss köper du inte en enskild individ – du köper ett team och hela vår kollektiva intelligens. Det gör att vi mycket snabbare löser dina problem och kan dessutom förutsäga vad som skulle kunna orsaka nya problem i framtiden och eliminera det, innan det uppstår problem.
 • Vi tillför inte bara strategier utan ser till att dessa blir verklighet; vi har nämligen märkt att strategier ofta blir liggande hos organisationer eftersom ingen har tid att göra verklighet av dem.

Ladda ner whitepaper om vår process

Under åren har vi kommit att utveckla en framgångsrik problemlösningsprocess. Här kan du ladda ner ett whitepaper som beskriver processen översiktligt.

referensuppdrag – värmevärden ab

Fjärrvärmebolaget Värmevärden behövde hjälp och stöd att utvecklas och inleda sin digitaliseringsresa. Som ett nystartat bolag utan optimerat systemstöd, fanns behov inom en mängd olika IT-områden; bland annat arkitektur, lösningsdesign, support, drift, förvaltning och vidareutveckling av IT-system.

referensuppdrag – Falck previa

Falck Previa, Sveriges ledande företagshälsovård, sökte ny leverantör och hade behov av förvaltning och vidareutveckling av flera viktiga stödsystem. Nexer har över tid tagit över allt fler av de applikationer som driftas hos Falck Previa.

testa oss i en workshop

Att endast läsa en text om vilka vi är, vad vi kan och varför du ska anlita oss gör oss inte rättvisa. Därför erbjuder vi en kostnadsfri workshop på tre timmar där du beskriver dina problem och utmaningar. Vi gör sedan en första grov analys och ger förslag på ett eventuellt nästa steg. Boka en kostnadsfri workshop här.